แพคเกจทัวร์

ทัวร์พม่า : LUCKY MYANMAR BAGAN 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BZMDL01)

• สัมผัสมนต์เสน่ห์และแรงศรัทธาของชาวพุทธ มัณฑะเลย์-พุกาม
• ชมพระราชวังมัณฑะเลย์/พระราชวังไม้สัก
• สักการะวัดกุโสดอ
• ชมวัดอนันดา มหาวิหารขนาดใหญ่
• ชมวิหารธรรมยันจี/วัดสัพพัญญู
• เที่ยวชมเจดีย์ติโลมินโล/วัดกุบยางกี
• ชมสะพานไม้สักอูเบ็ง สักการะวัดมนุหะ
• สักการะเจดีย์ชเวสิกอง
• ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
• พิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผา ชมโชว์ หุ่นเชิดโบราณ

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
BZMDL01190614 14 - 16 มิ.ย. 2562 11,999 11,999 11,999 11,999 2,500
BZMDL01190628 28 - 30 มิ.ย. 2562 11,999 11,999 11,999 11,999 2,500
BZMDL01190715 15 - 17 ก.ค. 2562 13,999 13,999 13,999 13,999 2,500
BZMDL01190726 26 - 28 ก.ค. 2562 11,999 11,999 11,999 11,999 2,500
BZMDL01190810 10 - 12 ส.ค. 2562 12,999 12,999 12,999 12,999 2,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์พม่า หลงรัก พุกาม 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-M... ทัวร์พม่า : มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์...