แพคเกจทัวร์

ทัวร์รัสเซีย HILIGHT RUSSIA 7 วัน 5 คืน สายการบินไทย (CZDME02)

• มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
• บินตรงสู่มอสโคว์ สะสมไมล์ได้ 50%
• นั่งรถไฟด่วน SAPSAN
• พระราชวังแคทเธอลีน
• พระราชวังฤดูหนาว
• พระราขวังเปรโตวาเรส
• จตุรัสแดง
• มหาวิหารเวสนต์บาซิล
• พระราชวังเครมลิน
• มหาวิหารไอแซค
• พิเศษ !! ตื่นตาตื่นใจกับ Circus Show ล่องเรือชมวิวเมืองมอสโคว์

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
CZDME02190408 8 - 14 เม.ย. 2562 65,999 65,999 65,999 65,999 10,000
CZDME02190415 15 - 21 เม.ย. 2562 61,999 61,999 61,999 60,999 10,000
CZDME02190424 24 - 30 เม.ย. 2562 56,999 56,999 56,999 55,999 10,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์รัสเซีย : มหัศจรรย์ RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ... ทัวร์รัสเซีย SPACE DELICIOUS VODKA AND CAVIAR 6 วั...