แพคเกจทัวร์

ทัวร์รัสเซีย HILIGHT RUSSIA 7 วัน 5 คืน สายการบินไทย (CZDME02)

• มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
• บินตรงสู่มอสโคว์ สะสมไมล์ได้ 50%
• นั่งรถไฟด่วน SAPSAN
• พระราชวังแคทเธอลีน
• พระราชวังฤดูหนาว
• พระราขวังเปรโตวาเรส
• จตุรัสแดง
• มหาวิหารเวสนต์บาซิล
• พระราชวังเครมลิน
• มหาวิหารไอแซค
• พิเศษ !! ตื่นตาตื่นใจกับ Circus Show ล่องเรือชมวิวเมืองมอสโคว์

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
CZDME02190126 26 ม.ค. - 01 ก.พ. 2562 51,999 51,999 51,999 50,999 10,000
CZDME02190130 30 ม.ค. - 05 ก.พ. 2562 54,999 54,999 54,999 53,999 10,000
CZDME02190206 6 - 12 ก.พ. 2562 54,999 54,999 54,999 53,999 10,000
CZDME02190209 9 - 15 ก.พ. 2562 54,999 54,999 54,999 53,999 10,000
CZDME02190213 13 - 19 ก.พ. 2562 54,999 54,999 54,999 53,999 10,000
CZDME02190218 18 - 24 ก.พ. 2562 54,999 54,999 54,999 53,999 10,000
CZDME02190223 23 ก.พ. - 01 มี.ค. 2562 54,999 54,999 54,999 53,999 10,000
CZDME02190306 6 - 12 มี.ค. 2562 55,999 55,999 55,999 54,999 10,000
CZDME02190309 9 - 15 มี.ค. 2562 55,999 55,999 55,999 54,999 10,000
CZDME02190408 8 - 14 เม.ย. 2562 65,999 65,999 65,999 65,999 10,000
CZDME02190410 10 - 16 เม.ย. 2562 67,999 67,999 67,999 66,999 10,000
CZDME02190413 13 - 19 เม.ย. 2562 67,999 67,999 67,999 66,999 10,000
CZDME02190415 15 - 21 เม.ย. 2562 61,999 61,999 61,999 60,999 10,000
CZDME02190417 17 - 23 เม.ย. 2562 56,999 56,999 56,999 55,999 10,000
CZDME02190420 20 - 26 เม.ย. 2562 56,999 56,999 56,999 55,999 10,000
CZDME02190424 24 - 30 เม.ย. 2562 56,999 56,999 56,999 55,999 10,000
CZDME02190504 4 - 10 พ.ค. 2562 56,999 56,999 56,999 55,999 10,000
CZDME02190508 8 - 14 พ.ค. 2562 56,999 56,999 56,999 55,999 10,000
CZDME02190511 11 - 17 พ.ค. 2562 57,999 57,999 57,999 56,999 10,000
CZDME02190513 13 - 19 พ.ค. 2562 57,999 57,999 57,999 56,999 10,000
CZDME02190518 18 - 24 พ.ค. 2562 57,999 57,999 57,999 56,999 10,000
CZDME02190525 25 - 31 พ.ค. 2562 56,999 56,999 56,999 55,999 10,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 ค... ทัวร์รัสเซีย VDNKH PAVILLION AND MOSCOW ZAGOSK รัส...