แพคเกจทัวร์

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เลสโก ไฮไลท์คนเดิม 7 วัน 5 คืน สายการบินไทย (ZDME02)

• บินตรงสู่มอสโคว์ สะสมไมล์ได้ 50%
• นั่งรถไฟด่วน SAPSAN
• พระราชวังแคทเธอลีน
• พระราชวังฤดูหนาว
• พระราขวังเปรโตวาเรส
• จตุรัสแดง
• มหาวิหารเวสนต์บาซิล
• พระราชวังเครมลิน
• มหาวิหารไอแซค
• พิเศษ !! ตื่นตาตื่นใจกับ Circus Show 

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
ZDME02190622 22 - 28 มิ.ย. 2562 56,999 56,999 56,999 55,999 10,000
ZDME02190814 14 - 20 ส.ค. 2562 59,999 59,999 59,999 58,999 10,000
ZDME02190828 28 ส.ค. - 03 ก.ย. 2562 59,999 59,999 59,999 58,999 10,000
ZDME02190904 4 - 10 ก.ย. 2562 56,999 56,999 56,999 55,999 10,000
ZDME02191023 23 - 29 ต.ค. 2562 60,999 60,999 60,999 60,999 10,000
ZDME02191030 30 ต.ค. - 05 พ.ย. 2562 58,999 58,999 58,999 58,999 10,000
ZDME02191106 6 - 12 พ.ย. 2562 52,999 52,999 52,999 52,999 10,000
ZDME02191113 13 - 19 พ.ย. 2562 52,999 52,999 52,999 52,999 10,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ RUSSIA WHITE NIGHT ฤดูกาลแห่งพระอาทิต... ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เลสโก ไ...