แพคเกจทัวร์

ทัวร์เวียดนามเหนือ THE WONDERFUL SAPA 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BZHAN14)

• ชมนาขั้นบันได หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต
• ช้อปปิ้งตลาด เลิฟมาร์เก็ต ถนน 36 สาย
• ชมหมู่บ้านตะวัน
• ชมน้ำตกสีเงิน
• สุสานโฮจิมินห์
• บ้านพักลุงโฮ
• วัดหงอกเซิน
• เมนูพิเศษ !!! สุกี้หม้อไฟ
• แถมฟรี !! กาแฟ G7+ถุงผ้า+พัด+หมวก

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
BZHAN14190322 22 - 24 มี.ค. 2562 11,999 11,999 11,999 11,999 2,500
BZHAN14190329 29 - 31 มี.ค. 2562 11,999 11,999 11,999 11,999 2,500
BZHAN14190405 5 - 07 เม.ย. 2562 11,999 11,999 11,999 11,999 2,500
BZHAN14190412 12 - 14 เม.ย. 2562 13,999 13,999 13,999 13,999 2,500
BZHAN14190427 27 - 29 เม.ย. 2562 11,999 11,999 11,999 11,999 2,500
BZHAN14190510 10 - 12 พ.ค. 2562 11,999 11,999 11,999 11,999 2,500
BZHAN14190607 7 - 09 มิ.ย. 2562 9,999 9,999 9,999 9,999 2,500
BZHAN14190614 14 - 16 มิ.ย. 2562 9,999 9,999 9,999 9,999 2,500
BZHAN14190621 21 - 23 มิ.ย. 2562 9,999 9,999 9,999 9,999 2,500
BZHAN14190628 28 - 30 มิ.ย. 2562 9,999 9,999 9,999 9,999 2,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง สวนสนุก Sun World น...