แพคเกจทัวร์

ทัวร์เวียดนามเหนือ GRAND AMAZING VIETNAM 4 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BZHAN01)

• เที่ยวฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงห์
• นั่งรถรางไปสถานีกระเช้าฟานซิปัน
• ล่องเรือชมมรดกโลกฮาลองเบย์
• ล่องเรือนิงห์บิงห์
• ภูเขาฮามรอง
• ตลาดซาปาไนท์มาร์เก็ต
• หมู่บ้านก๊าต ก๊าต
• ถ้ำสวรรค์
• เกาะไก่ชน
• มื้อพิเศษ !! สุกี้หม้อไฟ และ SEAFOOD บนเรือ

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
BZHAN01190524 24 - 27 พ.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 3,500
BZHAN01190627 27 - 30 มิ.ย. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 3,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์ ซาปา ฟานซิปัน 5 วัน 4 คืน สายกา... ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงก์บิงห์ ...