แพคเกจทัวร์

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์บาน่าฮิลล์ บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ 4 วัน 3 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (BT-VN081PG)

• นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์
• พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
• ชมเมืองเว้ ฮอยอัน
• สัมผัสเมืองดานัง
• ชมเมืองฮอยอันเมืองมรดกโลก
• นั่งรถซิโคล่ชมเมืองเว้
• พิเศษ !! นั่งเรือกระด้ง + รถซิโคล่
• แถมฟรี !! ชุดซินจ่าว

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
BT-VN081PG181113 13 - 16 พ.ย. 2561 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN081PG181119 19 - 22 พ.ย. 2561 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN081PG181120 20 - 23 พ.ย. 2561 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG181126 26 - 29 พ.ย. 2561 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN081PG181203 3 - 06 ธ.ค. 2561 16,900 16,900 16,900 15,900 4,000
BT-VN081PG181204 4 - 07 ธ.ค. 2561 16,900 16,900 16,900 15,900 4,000
BT-VN081PG181205 5 - 08 ธ.ค. 2561 16,900 16,900 16,900 15,900 4,000
BT-VN081PG181206 6 - 09 ธ.ค. 2561 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN081PG181210 10 - 13 ธ.ค. 2561 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN081PG181211 11 - 14 ธ.ค. 2561 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN081PG181217 17 - 20 ธ.ค. 2561 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN081PG181218 18 - 21 ธ.ค. 2561 16,900 16,900 16,900 15,900 4,000
BT-VN081PG181224 24 - 27 ธ.ค. 2561 15,900 15,900 15,900 14,900 4,000
BT-VN081PG181225 25 - 28 ธ.ค. 2561 16,900 16,900 16,900 15,900 4,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง ... ทัวร์เวียดนามกลาง ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์ 3 วัน 2 ค...