แพคเกจทัวร์

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์บาน่าฮิลล์ บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ 4 วัน 3 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (BT-VN081PG)

• นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์
• พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
• ชมเมืองเว้ ฮอยอัน
• สัมผัสเมืองดานัง
• ชมเมืองฮอยอันเมืองมรดกโลก
• นั่งรถซิโคล่ชมเมืองเว้
• พิเศษ !! นั่งเรือกระด้ง + รถซิโคล่
• แถมฟรี !! ชุดซินจ่าว

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
BT-VN081PG181218 18 - 21 ธ.ค. 2561 16,900 16,900 16,900 15,900 4,000
BT-VN081PG181225 25 - 28 ธ.ค. 2561 16,900 16,900 16,900 15,900 4,000
BT-VN081PG190112 12 - 15 ม.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG190219 19 - 22 ก.พ. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG190223 23 - 26 ก.พ. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG190228 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG190301 1 - 04 มี.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG190302 2 - 05 มี.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG190309 9 - 12 มี.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG190316 16 - 19 มี.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG190323 23 - 26 มี.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG190328 28 - 31 มี.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG190330 30 มี.ค. - 02 เม.ย. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วั... ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเ...