แพคเกจทัวร์

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์บาน่าฮิลล์ บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ 4 วัน 3 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (BT-VN081PG)

• นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์
• พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
• ชมเมืองเว้ ฮอยอัน
• สัมผัสเมืองดานัง
• ชมเมืองฮอยอันเมืองมรดกโลก
• นั่งรถซิโคล่ชมเมืองเว้
• พิเศษ !! นั่งเรือกระด้ง + รถซิโคล่
• แถมฟรี !! ชุดซินจ่าว

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
BT-VN081PG190301 1 - 04 มี.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG190316 16 - 19 มี.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG190330 30 มี.ค. - 02 เม.ย. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG190404 4 - 07 เม.ย. 2562 15,900 15,900 15,900 14,900 4,000
BT-VN081PG190414 14 - 17 เม.ย. 2562 17,900 17,900 17,900 16,900 400
BT-VN081PG190425 25 - 28 เม.ย. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG190426 26 - 29 เม.ย. 2562 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN081PG190427 27 - 30 เม.ย. 2562 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN081PG190503 3 - 06 พ.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG190510 10 - 13 พ.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG190511 11 - 14 พ.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG190517 17 - 20 พ.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG190518 18 - 21 พ.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG190524 24 - 27 พ.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG190531 31 พ.ค. - 03 มิ.ย. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG190607 7 - 10 มิ.ย. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG190614 14 - 17 มิ.ย. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG190621 21 - 24 มิ.ย. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN081PG190628 28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วั... ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเ...