แพคเกจทัวร์

ทัวร์พม่า เเกรนด์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์เเขวน พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ 6 วัน 5 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-MMR09FD)

• ร่วมพิธิศักดิ์สิทธิ์ล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
• สักการะ 5 มหาบูชาสถาน
• พักโรงแรมหรู 4 ดาว
• พิเศษ !! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
• อิ่มอร่อยกับชาบูชิบุฟเฟ่ต์
• แถมฟรี !! ชุดเสริมบารมี
• บินภายในไป-กลับ ย่างกุ้ง-พุกาม-อินเล-มัณฑะเลย์

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
BT-MMR09FD190402 2 - 07 เม.ย. 2562 30,900 30,900 30,500 29,900 6,000
BT-MMR09FD190409 9 - 14 เม.ย. 2562 29,900 29,900 29,500 28,900 6,000
BT-MMR09FD190430 30 เม.ย. - 05 พ.ค. 2562 28,900 28,900 28,500 27,900 6,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน (บินภายใน) สายการบินบา...