แพคเกจทัวร์

ทัวร์อินเดีย : อินเดีย เนปาล ตามรอยบาทพระศาสดาสู่แดนพุทธภูมิ 6 วัน 5 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (LF-GAY-FD01)

• ตามรอยบาทพระศาสดาสู่แดนพุทธภูมิ
•นำท่านเดินทางกราบสักการะ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ จุดกำเนิดพุทธศาสนา ได้แก่
• ลุมพินี สถานที่ประสูติ มายาเทวีวิหาร, เสาหินอโศก
• พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ ต้นพระศรีมหาโพธิ์
• สารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา, ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชมเมืองพาราณสี
• กุสินารา สถานที่ปรินิพพาน
• พิเศษ…บินตรงสู่เมืองคยา, พักโรงแรมทุกคืน
 

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
LF-GAY-FD01181205 5 - 10 ธ.ค. 2561 24,900 24,900 24,900 23,900 6,900
LF-GAY-FD01181207 7 - 12 ธ.ค. 2561 23,900 23,900 23,900 22,900 5,900
LF-GAY-FD01181226 26 - 31 ธ.ค. 2561 24,900 24,900 24,900 23,900 6,900
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน สายการบิ... ทัวร์อินเดีย - เนปาล : เที่ยวฟิน ครบสูตร 4 สังเวช...