แพคเกจทัวร์

ทัวร์สิงคโปร์ เรือสำราญ : SUPERB CRUISE GENTING DREAM 4 วัน 3 คืน สายการบินไลอ้อนแอร์ (SGSH16SL)

• รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร)
• รถโค้ชรับ/ส่งสนามบิน –ท่าเรือ – CITY TOUR SINGAPORE
• มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก
• รวมประกันภัยการเดินทาง

โปรดดูราคาและไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั้น!!กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
SGSH16SL190303 (ห้อง INTERIOR ไม่มีหน้าต่าง) 3 - 06 มี.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 7,900
SGSH16SL190303 (ห้อง OCEAN VIEW มีหน้าต่าง) 3 - 06 มี.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 7,900
SGSH16SL190303 (ห้อง BALCONY มีระเบียง) 3 - 06 มี.ค. 2562 20,999 20,999 20,999 20,999 7,900
SGSH16SL190331 (ห้อง INTERIOR ไม่มีหน้าต่าง) 31 มี.ค. - 03 เม.ย. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 7,900
SGSH16SL190331 (ห้อง OCEAN VIEW มีหน้าต่าง) 31 มี.ค. - 03 เม.ย. 2562 18,999 18,999 18,999 18,999 7,900
SGSH16SL190331 (ห้อง BALCONY มีระเบียง) 31 มี.ค. - 03 เม.ย. 2562 20,999 20,999 20,999 20,999 7,900
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์สิงคโปร์ เรือสำราญ : SUPERB CRUISE GENTING DREAM 3 วัน ...