แพคเกจทัวร์

ทัวร์สิงคโปร์ เรือสำราญ : SUPERB CRUISE GENTING DREAM 3 วัน 2 คืน สายการบินไลอ้อนแอร์ (SGSH15SL)

• รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร)
• รถโค้ชรับ/ส่งสนามบิน –ท่าเรือ – CITY TOUR SINGAPORE
• มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก
• รวมประกันภัยการเดินทาง
โปรดดูราคาและไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั้น!!

โปรโมชั่น จอง 10 ท่านแรก รับส่วนลดทันที ท่านละ 1,500 บาท (กรุณาสอบถามยอดจองอีกครั้ง)

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
SGSH15SL181219 (ห้อง INTERIOR ไม่มีหน้าต่าง) 19 - 21 ธ.ค. 2561 13,999 13,999 13,999 13,999 6,900
SGSH15SL181219 (ห้อง OCEAN VIEW มีหน้าต่าง) 19 - 21 ธ.ค. 2561 15,999 15,999 15,999 15,999 6,900
SGSH15SL181219 (ห้อง BALCONY มีระเบียง) 19 - 21 ธ.ค. 2561 17,999 17,999 17,999 17,999 6,900
SGSH15SL190109 (ห้อง INTERIOR ไม่มีหน้าต่าง) 9 - 11 ม.ค. 2562 13,555 13,555 13,555 13,555 6,900
SGSH15SL190109 (ห้อง OCEAN VIEW มีหน้าต่าง) 9 - 11 ม.ค. 2562 15,555 15,555 15,555 15,555 6,900
SGSH15SL190109 (ห้อง BALCONY มีระเบียง) 9 - 11 ม.ค. 2562 17,555 17,555 17,555 17,555 6,900
SGSH15SL190123 (ห้อง INTERIOR ไม่มีหน้าต่าง) 23 - 25 ม.ค. 2562 13,999 13,999 13,999 13,999 6,900
SGSH15SL190123 (ห้อง OCEAN VIEW มีหน้าต่าง) 23 - 25 ม.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 15,999 6,900
SGSH15SL190123 (ห้อง BALCONY มีระเบียง) 23 - 25 ม.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 6,900
SGSH15SL190213 (ห้อง INTERIOR ไม่มีหน้าต่าง) 13 - 15 ก.พ. 2562 13,555 13,555 13,555 13,555 6,900
SGSH15SL190213 (ห้อง OCEAN VIEW มีหน้าต่าง) 13 - 15 ก.พ. 2562 15,555 15,555 15,555 15,555 6,900
SGSH15SL190213 (ห้อง BALCONY มีระเบียง) 13 - 15 ก.พ. 2562 17,555 17,555 17,555 17,555 6,900
SGSH15SL190227 (ห้อง INTERIOR ไม่มีหน้าต่าง) 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 2562 13,999 13,999 13,999 13,999 6,900
SGSH15SL190227 (ห้อง OCEAN VIEW มีหน้าต่าง) 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 15,999 6,900
SGSH15SL190227 (ห้อง BALCONY มีระเบียง) 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 6,900
SGSH15SL190306 (ห้อง INTERIOR ไม่มีหน้าต่าง) 6 - 08 มี.ค. 2562 13,999 13,999 13,999 13,999 6,900
SGSH15SL190306 (ห้อง OCEAN VIEW มีหน้าต่าง) 6 - 08 มี.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 15,999 6,900
SGSH15SL190306 (ห้อง BALCONY มีระเบียง) 6 - 08 มี.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 6,900
SGSH15SL190327 (ห้อง INTERIOR ไม่มีหน้าต่าง) 27 - 29 มี.ค. 2562 13,999 13,999 13,999 13,999 6,900
SGSH15SL190327 (ห้อง OCEAN VIEW มีหน้าต่าง) 27 - 29 มี.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 15,999 6,900
SGSH15SL180327 (ห้อง BALCONY มีระเบียง) 27 - 29 มี.ค. 2562 17,999 17,999 17,999 17,999 6,900
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์สิงคโปร์ เรือสำราญ : SUPERB CRUISE GENTING DR...