แพคเกจทัวร์

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK (โซ โช้ค) 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SGSH01SL) [ม.ค.-มี.ค.62]

• บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า
• **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
• เข้าชม GARDEN BY THE BAY
• ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
• ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
• ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
• ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
• พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋
• รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
หมายเหตุ ให้ท่านเลือกระหว่าง Option A (อิสระเที่ยวเองวันที่ 2 ของการเดินทาง)
หรือ Option B (เที่ยวตามรายการทัวร์ในวันที่ 2 ของการเดินทาง)

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
SGSH01SL190104 (อิสระ) 4 - 06 ม.ค. 2562 10,999 10,999 104,999 9,999 4,500
SGSH01SL190104 4 - 06 ม.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190105 (อิสระ) 5 - 07 ม.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190105 5 - 07 ม.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190111 (อิสระ) 11 - 13 ม.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190111 11 - 13 ม.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190112 (อิสระ) 12 - 14 ม.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190112 12 - 14 ม.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190117 (อิสระ) 17 - 19 ม.ค. 2562 9,999 9,999 9,499 8,999 4,500
SGSH01SL190117 17 - 19 ม.ค. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH01SL190118 (อิสระ) 18 - 20 ม.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190118 18 - 20 ม.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 1,199 4,500
SGSH01SL190119 (อิสระ) 19 - 21 ม.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190119 19 - 21 ม.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190125 (อิสระ) 25 - 27 ม.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190125 25 - 27 ม.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190126 (อิสระ) 26 - 28 ม.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190126 26 - 28 ม.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190201 (อิสระ) 1 - 03 ก.พ. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190201 1 - 03 ก.พ. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190202 (อิสระ) 2 - 04 ก.พ. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190202 2 - 04 ก.พ. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190207 (อิสระ) 7 - 09 ก.พ. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 4,500
SGSH01SL190207 7 - 09 ก.พ. 2562 16,999 16,999 16,499 15,999 4,500
SGSH01SL190208 (อิสระ) 8 - 10 ก.พ. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 4,500
SGSH01SL190208 8 - 10 ก.พ. 2562 16,999 16,999 16,499 15,999 4,500
SGSH01SL190209 (อิสระ) 9 - 11 ก.พ. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 4,500
SGSH01SL190209 9 - 11 ก.พ. 2562 16,999 16,999 16,499 15,999 4,500
SGSH01SL190215 (อิสระ) 15 - 17 ก.พ. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190215 15 - 17 ก.พ. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190216 (อิสระ) 16 - 18 ก.พ. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190216 16 - 18 ก.พ. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190222 (อิสระ) 22 - 24 ก.พ. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190222 22 - 24 ก.พ. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190223 (อิสระ) 23 - 25 ก.พ. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190223 23 - 25 ก.พ. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190224 (อิสระ) 24 - 26 ก.พ. 2562 9,999 9,999 9,499 8,999 4,500
SGSH01SL190224 24 - 26 ก.พ. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH01SL190301 (อิสระ) 1 - 03 มี.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190301 1 - 03 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190302 (อิสระ) 2 - 04 มี.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190302 2 - 04 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190303 (อิสระ) 3 - 05 มี.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190303 3 - 05 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190306 (อิสระ) 6 - 08 มี.ค. 2562 9,999 9,999 9,499 8,999 4,500
SGSH01SL190306 6 - 08 มี.ค. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH01SL190307 (อิสระ) 7 - 09 มี.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190307 7 - 09 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190308 (อิสระ) 8 - 10 มี.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190308 8 - 10 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190309 (อิสระ) 9 - 11 มี.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190309 9 - 11 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190310 (อิสระ) 10 - 12 มี.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190310 10 - 12 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190314 (อิสระ) 14 - 16 มี.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190314 14 - 16 มี.ค. 2562 12,999 12,999 124,999 11,999 4,500
SGSH01SL190315 (อิสระ) 15 - 17 มี.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190315 15 - 17 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190316 (อิสระ) 16 - 18 มี.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190316 16 - 18 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190317 (อิสระ) 17 - 19 มี.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190317 17 - 19 มี.ค. 2562 12,999 12,999 124,999 11,999 4,500
SGSH01SL190320 (อิสระ) 20 - 22 มี.ค. 2562 9,999 9,999 9,499 8,999 4,500
SGSH01SL190320 20 - 22 มี.ค. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH01SL190321 (อิสระ) 21 - 23 มี.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190321 21 - 23 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190322 (อิสระ) 22 - 24 มี.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190322 22 - 24 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190323 (อิสระ) 23 - 25 มี.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190323 23 - 25 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190324 (อิสระ) 24 - 26 มี.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190324 24 - 26 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190328 (อิสระ) 28 - 30 มี.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190328 28 - 30 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190329 (อิสระ) 29 - 31 มี.ค. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190329 29 - 31 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH01SL190330 (อิสระ) 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 2562 10,999 10,999 10,499 9,999 4,500
SGSH01SL190330 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย