แพคเกจทัวร์

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา อ่าวฮาลองเบย์ ซุปตาร์ เวียด อ๊อด อ๊อด 4 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (FD02)

• เที่ยวบินสบายๆ สไตล์ แอร์เอเชีย เยี่ยมชมย่านโบราณ ชมกรุงฮานอย
• เดินทางสู่เมืองซาปา เมืองเล็กๆกลางหุบเขา ฉายาสวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม
• เที่ยวชมกรุงฮานอย ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง กุ้ยหลินเวียดนาม
• นั่งกระเช้าชมอ่าวฮาลอง นั่งชิงช้างสวรรค์
• สวนสนุก Sun word สุสานโฮจิมินห์
• ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
• มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
 

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
FD02190102 2 - 05 ม.ค. 2562 14,888 14,888 14,888 14,888 3,500
FD02190104 4 - 07 ม.ค. 2562 14,888 14,888 14,888 14,888 3,500
FD02190105 5 - 08 ม.ค. 2562 14,888 14,888 14,888 14,888 3,500
FD02190109 9 - 12 ม.ค. 2562 14,888 14,888 14,888 14,888 3,500
FD02190111 11 - 14 ม.ค. 2562 14,888 14,888 14,888 14,888 3,500
FD02190112 12 - 15 ม.ค. 2562 14,888 14,888 14,888 14,888 3,500
FD02190116 16 - 19 ม.ค. 2562 14,888 14,888 14,888 14,888 3,500
FD02190120 20 - 23 ม.ค. 2562 13,888 13,888 13,888 13,888 3,500
FD02190127 27 - 30 ม.ค. 2562 11,888 11,888 11,888 11,888 3,500
FD02190208 8 - 11 ก.พ. 2562 14,888 14,888 14,888 14,888 3,500
FD02190209 9 - 12 ก.พ. 2562 14,888 14,888 14,888 14,888 3,500
FD02190302 2 - 05 มี.ค. 2562 14,888 14,888 14,888 14,888 3,500
FD02190309 9 - 12 มี.ค. 2562 14,888 14,888 14,888 14,888 3,500
FD02190310 10 - 13 มี.ค. 2562 14,888 14,888 14,888 14,888 3,500
FD02190312 12 - 15 มี.ค. 2562 13,888 13,888 13,888 13,888 3,500
FD02190318 18 - 21 มี.ค. 2562 13,888 13,888 13,888 13,888 3,500
FD02190323 23 - 26 มี.ค. 2562 14,888 14,888 14,888 14,888 3,500
FD02190407 7 - 10 เม.ย. 2562 14,888 14,888 14,888 14,888 3,500
FD02190411 11 - 14 เม.ย. 2562 16,888 16,888 16,888 16,888 3,500
FD02190412 12 - 15 เม.ย. 2562 16,888 16,888 16,888 16,888 3,500
FD02190419 19 - 22 เม.ย. 2562 14,888 14,888 14,888 14,888 3,500
FD02190420 20 - 23 เม.ย. 2562 14,888 14,888 14,888 14,888 3,500
FD02190425 25 - 28 เม.ย. 2562 14,888 14,888 14,888 14,888 3,500
FD02190503 3 - 06 พ.ค. 2562 14,888 14,888 14,888 14,888 3,500
FD02190504 4 - 07 พ.ค. 2562 14,888 14,888 14,888 14,888 3,500
FD02190523 23 - 26 พ.ค. 2562 14,888 14,888 14,888 14,888 3,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์เวียดนามกลาง : ETERNAL LOVE BANAHILLS 4 วัน 3...