แพคเกจทัวร์

ทัวร์เวียดนาม VIETNAM HANOI SAPA NINHBINH HALONG BAY ซุปตาร์ แอ๊ก แอ๊ก 4 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (FD01)

• เที่ยวบินสบายๆ สไตล์ แอร์เอเชีย สู่เมืองประวัติศาสตร์ ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล
• เยี่ยมชมย่านโบราณ ด้านงานหัตกรรม
• ชมกรุงฮานอย ประวัติศาสตร์มากกว่า 600 ปี
• เมืองซาปาเมืองเล็กๆกลางหุบเขา ฉายาสวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม
• เที่ยวชมกรุงฮานอย
• ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง กุ้ยหลินเวียดนาม
• ช้อปปิ้งถนนสาย 36 เก่า
• มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
 

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
FD01190106 6 - 09 ม.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190107 7 - 10 ม.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190108 8 - 11 ม.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190109 9 - 12 ม.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190115 15 - 18 ม.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190120 20 - 23 ม.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190122 22 - 25 ม.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190123 23 - 26 ม.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190127 27 - 30 ม.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190128 28 - 31 ม.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190129 29 ม.ค. - 01 ก.พ. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190213 13 - 16 ก.พ. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190219 19 - 22 ก.พ. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190220 20 - 23 ก.พ. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190226 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190227 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190303 3 - 06 มี.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190304 4 - 07 มี.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190305 5 - 08 มี.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190306 6 - 09 มี.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190311 11 - 14 มี.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190312 12 - 15 มี.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190313 13 - 16 มี.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190318 18 - 21 มี.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190319 19 - 22 มี.ค. 2562 10,888 10,888 10,888 10,888 3,000
FD01190320 20 - 23 มี.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190325 25 - 28 มี.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190326 26 - 29 มี.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190327 27 - 30 มี.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190401 1 - 04 เม.ย. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190402 2 - 05 เม.ย. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190403 3 - 06 เม.ย. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190408 8 - 11 เม.ย. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190422 22 - 25 เม.ย. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190423 23 - 26 เม.ย. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190424 24 - 27 เม.ย. 2562 12,888 12,888 12,888 128,888 3,000
FD01190429 29 เม.ย. - 02 พ.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190430 30 เม.ย. - 03 พ.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190505 5 - 08 พ.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190506 6 - 09 พ.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190507 7 - 10 พ.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190508 8 - 11 พ.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190513 13 - 16 พ.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190514 14 - 17 พ.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190515 15 - 18 พ.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190519 19 - 22 พ.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190520 20 - 23 พ.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190521 21 - 24 พ.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190522 22 - 25 พ.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190526 26 - 29 พ.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190527 27 - 30 พ.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
FD01190528 28 - 31 พ.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์เวียดนามกลาง : ETERNAL LOVE BANAHILLS 4 วัน 3...