แพคเกจทัวร์
ทัวร์มาเก๊า EASY POPULAR IN MACAU 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (HKGE01FD)

• สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์
• ไหว้ขอพร เจ้าแม่ทับทิม วัดอาม่า ช่วยในเรื่องการเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย
• ถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์ St.paul ชิมทาร์ตไข่ เซนาโด้สแควร์ ศูนย์รวมสินค้ามากมาย
• ชมโรงแรมหรู The Venetian Macau
• ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า
• ช็อปปิ้งของดีแผ่นดินใหญ่ ผ้าไหม หยก บัวหิมะ
• ชมวัดผู่โถ่วซือ ไหว้พระพุทธเจ้า 3 พระองค์ วัดที่สร้างได้อย่างสวยงามท่ามกลางธรรมชาติ
• ผ่านชม ถนนคู่รัก The Lover’s Road ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติก
• ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า
• พระราชวังหยวนหมิง สร้างขึ้นแทนพระราชวังเก่าหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง
• โชว์สุดอลังการ โชว์ Huang Jia Shen Dian Show ที่จะบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจีน

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
HKGE01FD180817 17 - 19 ส.ค. 2561 8,900 8,900 8,900 8,900 3,500
HKGE01FD180826 26 - 28 ส.ค. 2561 7,900 7,900 7,900 7,900 3,500
HKGE01FD180901 1 - 03 ก.ย. 2561 7,900 7,900 7,900 7,900 3,500
HKGE01FD180914 14 - 16 ก.ย. 2561 7,900 7,900 7,900 7,900 3,500
HKGE01FD180921 21 - 23 ก.ย. 2561 7,900 7,900 7,900 7,900 3,500
HKGE01FD180922 22 - 24 ก.ย. 2561 6,900 6,900 6,900 6,900 3,500
HKGE01FD181005 5 - 07 ต.ค. 2561 11,900 11,900 11,900 11,900 3,500
HKGE01FD181006 6 - 08 ต.ค. 2561 11,900 11,900 11,900 11,900 3,500
HKGE01FD181012 12 - 14 ต.ค. 2561 12,900 12,900 12,900 12,900 3,500
HKGE01FD181014 14 - 16 ต.ค. 2561 10,900 10,900 10,900 10,900 3,500
HKGE01FD181020 20 - 22 ต.ค. 2561 10,900 10,900 10,900 10,900 3,500
HKGE01FD181021 21 - 23 ต.ค. 2561 12,900 12,900 12,900 12,900 3,500
HKGE01FD181026 26 - 28 ต.ค. 2561 8,900 8,900 8,900 8,900 3,500
HKGE01FD181027 27 - 29 ต.ค. 2561 7,900 7,900 7,900 7,900 3,500
HKGE01FD181102 2 - 04 พ.ย. 2561 8,900 8,900 8,900 8,900 3,500
HKGE01FD181103 3 - 05 พ.ย. 2561 7,900 7,900 7,900 7,900 3,500
HKGE01FD181109 9 - 11 พ.ย. 2561 8,900 8,900 8,900 8,900 3,500
HKGE01FD181110 10 - 12 พ.ย. 2561 7,900 7,900 7,900 7,900 3,500
HKGE01FD181123 23 - 25 พ.ย. 2561 8,900 8,900 8,900 8,900 3,500
HKGE01FD181124 24 - 26 พ.ย. 2561 7,900 7,900 7,900 7,900 3,500
HKGE01FD181130 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2561 7,900 7,900 7,900 7,900 3,500
HKGE01FD181201 1 - 03 ธ.ค. 2561 8,900 8,900 8,900 8,900 3,500
HKGE01FD181207 7 - 09 ธ.ค. 2561 9,900 9,900 9,900 9,900 3,500
HKGE01FD181209 9 - 11 ธ.ค. 2561 11,900 1,190 11,900 11,900 3,500
HKGE01FD181214 14 - 16 ธ.ค. 2561 9,900 9,900 9,900 9,900 3,500
HKGE01FD181215 15 - 17 ธ.ค. 2561 8,900 8,900 8,900 8,900 3,500
HKGE01FD181221 21 - 23 ธ.ค. 2561 8,900 8,900 8,900 8,900 3,500
HKGE01FD181222 22 - 24 ธ.ค. 2561 8,900 8,900 8,900 8,900 3,500
HKGE01FD181228 28 - 30 ธ.ค. 2561 11,900 11,900 11,900 11,900 3,500
HKGE01FD181229 29 - 31 ธ.ค. 2561 12,900 12,900 12,900 12,900 3,500
HKGE01FD181230 30 ธ.ค. 2561 - 01 ม.ค. 2562 12,900 12,900 12,900 12,900 3,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย