แพคเกจทัวร์

ทัวร์พม่า สุขใจ MYANMAR 2 วัน 1 คืน สายการบินเมียนม่าแอร์เวย์ (RGN06)

- ย่างกุ้ง หงสาวดี
- สักการะ 2 มหาบูชาสถาน
- ขอพรเทพทันใจ
- พระเจดีย์โบตะทาวน์
- เทพทันใจ / เทพกระซิบ
- พระนอนตาหวาน
- พระธาตุมุเตา
- ช้างเผือก
- พระหินอ่อน
- พระธาตุมุเตา 
- มหาเจดีย์ชเวดากอง
- พิเศษ !!! สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง-กุ้งแม่น้ำเผา

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
RGN06181209 9 - 10 ธ.ค. 2561 8,599 8,599 8,599 8,599 1,500
RGN06181215 15 - 16 ธ.ค. 2561 8,599 8,599 8,599 8,599 1,500
RGN06181222 22 - 23 ธ.ค. 2561 8,599 8,599 8,599 8,599 1,500
RGN06190112 12 - 13 ม.ค. 2562 8,599 8,599 8,599 8,599 1,500
RGN06190118 18 - 19 ม.ค. 2562 8,599 8,599 8,599 8,599 1,500
RGN06190126 26 - 27 ม.ค. 2562 8,599 8,599 8,599 8,599 1,500
RGN06190204 4 - 05 ก.พ. 2562 8,599 8,599 8,599 8,599 1,500
RGN06190218 18 - 19 ก.พ. 2562 8,599 8,599 8,599 8,599 1,500
RGN06190223 23 - 24 ก.พ. 2562 8,599 8,599 8,599 8,599 1,500
RGN06190302 2 - 03 มี.ค. 2562 8,599 8,599 8,599 8,599 1,500
RGN06190309 9 - 10 มี.ค. 2562 8,599 8,599 8,599 8,599 1,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์พม่า ทันใจ YANGON 2 วัน 1 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (RGN0... ทัวร์พม่า จิ๊บ จิ๊บ 4 ดาว : พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเ...