แพคเกจทัวร์

ทัวร์ดูไบ มหัศจรรย์ ดูไบ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (BT-UAE01EK)

• ชมแกรนด์มอส
• ฟรี ขึ้นตึกเบิร์จคาลิฟา ตึกที่สูงที่สุดในโลก
• ชมที่เที่ยวแห่งใหม่ล่าสุด ดูไบเฟรม
• นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย 

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
BT-UAE01EK190322 22 - 26 มี.ค. 2562 30,900 30,900 30,900 29,900 6,000
BT-UAE01EK190328 28 มี.ค. - 01 เม.ย. 2562 30,900 30,900 30,900 29,900 6,000
BT-UAE01EK190404 4 - 08 เม.ย. 2562 30,900 30,900 30,900 29,900 6,000
BT-UAE01EK190411 11 - 15 เม.ย. 2562 37,900 37,900 37,900 36,900 6,000
BT-UAE01EK190412 12 - 16 เม.ย. 2562 34,900 34,900 34,900 33,900 6,000
BT-UAE01EK190413 13 - 17 เม.ย. 2562 38,900 38,900 38,900 37,900 6,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย