แพคเกจทัวร์

ทัวร์ดูไบ มหัศจรรย์ ดูไบ อาบูดาบี 5 วัน 3 คืน สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (BT-UAE01EK)

• ชมแกรนด์มอส
• ฟรี ขึ้นตึกเบิร์จคาลิฟา ตึกที่สูงที่สุดในโลก
• ชมที่เที่ยวแห่งใหม่ล่าสุด ดูไบเฟรม
• นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย 

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
BT-UAE01EK190711 11 - 15 ก.ค. 2562 32,900 32,900 32,900 31,900 6,000
BT-UAE01EK190905 5 - 09 ก.ย. 2562 28,900 28,900 28,900 27,900 6,000
BT-UAE01EK190920 20 - 24 ก.ย. 2562 29,900 29,900 29,900 28,900 6,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย