แพคเกจทัวร์

ทัวร์ยูเครน EASY UNSEEN UKRAINE 5 วัน 3 คืน สายการบินยูเครนอินเตอร์เนชั่นนอลแอร์ไลน์ (UAGE-PS01)

• ชมย่านใจกลางเมือง KHRESCHATYK MAIDAN CENTRAL SQUARE 
• นำท่านชม จัตุรัส MYKHAILIVSKA จัตุรัสที่สวยงามคลาสสิกเป็นจุดโดดเด่นที่สุดของเคียฟ
• อนุสาวรีย์โกลเด้นเกต (GOLDEN GATE MONUMENT) ประตูเมืองเก่าที่เจ้าชายยาโรสลาฟ
• โบสถ์เซนต์ไมเคิลหรือโดมทองคำ (ST.MICHAEL'S GOLDEN-DOME) 
• พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 (WORLD WAR II MUSEUM) 
• อนุสาวรีย์เทพีผู้ปกป้องกรุงเคียฟ (MOTHER OF UKRAINE) 
• เดินทางโดยสายการบิน Ukraine International Airlines
• สายการบินประจำชาติ บินตรงสู่...ประเทศยูเครน
• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว อาหารครบทุกมื้อ

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
UAGE-PS01181012 12 - 16 ต.ค. 2561 39,900 39,900 39,900 39,900 11,500
UAGE-PS01181019 19 - 23 ต.ค. 2561 39,900 39,900 39,900 39,900 11,500
UAGE-PS01181116 16 - 20 พ.ย. 2561 39,900 39,900 39,900 39,900 11,500
UAGE-PS01181207 7 - 11 ธ.ค. 2561 39,900 39,900 39,900 39,900 11,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย