แพคเกจทัวร์

ทัวร์กัมพูชา ท่องแดนอังกอร์ กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (GO1REP-FD002)

• ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง
• เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา
• ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound
• ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม
• ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก

โปรโมชั่น กรุ๊ปวันที่ 2-3 ก.พ. 62 ราคาเพียง 10,888.-

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
GO1REP-FD002190302 2 - 03 มี.ค. 2562 11,888 11,888 11,888 11,888 1,000
GO1REP-FD002190330 30 - 31 มี.ค. 2562 11,888 11,888 11,888 11,888 1,000
GO1REP-FD002190407 7 - 08 เม.ย. 2562 11,888 11,888 11,888 11,888 1,000
GO1REP-FD002190413 13 - 14 เม.ย. 2562 14,888 14,888 14,888 14,888 1,500
GO1REP-FD002190414 14 - 15 เม.ย. 2562 14,888 14,888 14,888 14,888 1,500
GO1REP-FD002190427 27 - 28 เม.ย. 2562 11,888 11,888 11,888 11,888 1,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย