แพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN RAINBOW ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ท (IXW-T29)

• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
• ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
• เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว
• ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
• กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
• ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
• ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เอาท์เล็ทมอลล์
• เมนูพิเศษ!! ชาบูไต้หวัน (บุฟเฟ่) เมนู Seafood เหย่หลิ่ว
• พักโรงแรมไทจง 1คืน ไทเป(ย่านช็อปปิ้ง) 2คืน

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
IXW-T29180707 7 - 11 ก.ค. 2561 13,981 13,981 13,981 13,981 4,500
IXW-T29180713 13 - 17 ก.ค. 2561 14,981 14,981 14,981 14,981 4,500
IXW-T29180714 14 - 18 ก.ค. 2561 13,981 13,981 13,981 13,981 4,500
IXW-T29180721 21 - 25 ก.ค. 2561 13,981 13,981 13,981 13,981 4,500
IXW-T29180727 27 - 31 ก.ค. 2561 18,981 18,981 18,981 18,981 4,500
IXW-T29180728 28 ก.ค. - 01 ส.ค. 2561 16,981 16,981 16,981 16,981 4,500
IXW-T29180803 3 - 07 ส.ค. 2561 14,981 14,981 14,981 14,981 4,500
IXW-T29180804 4 - 08 ส.ค. 2561 13,981 13,981 13,981 13,981 4,500
IXW-T29180810 10 - 14 ส.ค. 2561 17,981 17,981 17,981 17,981 4,500
IXW-T29180811 11 - 15 ส.ค. 2561 15,981 15,981 15,981 15,981 4,500
IXW-T29180817 17 - 21 ส.ค. 2561 14,981 14,981 14,981 14,981 4,500
IXW-T29180818 18 - 22 ส.ค. 2561 12,981 12,981 12,981 12,981 4,500
IXW-T29180824 24 - 28 ส.ค. 2561 14,981 14,981 14,981 14,981 4,500
IXW-T29180825 25 - 29 ส.ค. 2561 13,981 13,981 13,981 13,981 4,500
IXW-T29180830 30 ส.ค. - 04 ก.ย. 2561 14,981 14,981 14,981 14,981 4,500
IXW-T29180901 1 - 05 ก.ย. 2561 13,981 13,981 13,981 13,981 4,500
IXW-T29180907 7 - 11 ก.ย. 2561 14,981 14,981 14,981 14,981 4,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย