แพคเกจทัวร์
ทัวร์มัลดีฟส์ MALDIVES CLUBMED KANI ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (FD177-178)

• คลับเมคานิ มัลดีลฟ์
• ตั้งอยู่บนเกาะคานิฟิโนลูห์
• เป็นหนึ่งในหมู่เกาะมัลดีลฟ์ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น "เกาะสวรรค์แห่งสุดท้าย"
• เนรมิตฝันของคุณให้เป็นจริงที่คลับเมดคานิ มัลดีฟส์
• แพคเกจโปรแกรม การเดินทางโดยสายการบิน แอร์เอเชีย

** ราคาเด็ก สามารถสอบถามกับทางพนักงานขายได้ค่ะ **

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
FD177-178180630 (CLUB ROOM) 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2561 30,300 1 1 1 1
FD177-178180630 (DELUXE) 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2561 37,900 1 1 1 1
FD177-178180630 (OVERWATER SUITE) 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2561 43,500 1 1 1 1
FD177-178180707 (CLUB ROOM) 7 - 09 ก.ค. 2561 30,300 1 1 1 1
FD177-178180707 (DELUXE) 7 - 09 ก.ค. 2561 37,900 1 1 1 1
FD177-178180707 (OVERWATER SUITE) 7 - 09 ก.ค. 2561 43,500 1 1 1 1
FD177-178180713 (CLUB ROOM) 13 - 15 ก.ค. 2561 30,400 1 1 1 1
FD177-178180713 (DELUXE) 13 - 15 ก.ค. 2561 39,000 1 1 1 1
FD177-178180713 (OVERWATER SUITE) 13 - 15 ก.ค. 2561 45,000 1 1 1 1
FD177-178180714 (CLUB ROOM) 14 - 16 ก.ค. 2561 33,900 1 1 1 1
FD177-178180714 (DELUXE) 14 - 16 ก.ค. 2561 42,500 1 1 1 1
FD177-178180714 (OVERWATER SUITE) 14 - 16 ก.ค. 2561 48,500 1 1 1 1
FD177-178180720 (CLUB ROOM) 20 - 22 ก.ค. 2561 29,900 1 1 1 1
FD177-178180720 (DELUXE) 20 - 22 ก.ค. 2561 37,500 1 1 1 1
FD177-178180720 (OVERWATER SUITE) 20 - 22 ก.ค. 2561 43,100 1 1 1 1
FD177-178180727 (CLUB ROOM) 27 - 29 ก.ค. 2561 37,600 1 1 1 1
FD177-178180727 (DELUXE) 27 - 29 ก.ค. 2561 46,200 1 1 1 1
FD177-178180727 (OVERWATER SUITE) 27 - 29 ก.ค. 2561 52,200 1 1 1 1
FD177-178180728 (CLUB ROOM) 28 - 29 ก.ค. 2561 35,800 1 1 1 1
FD177-178180728 (DELUXE) 28 - 30 ก.ค. 2561 44,400 1 1 1 1
FD177-178180728 (OVERWATER SUITE) 28 - 30 ก.ค. 2561 50,400 1 1 1 1
FD177-178180803 (CLUB ROOM) 3 - 05 ส.ค. 2561 30,100 1 1 1 1
FD177-178180803 (DELUXE) 3 - 05 ส.ค. 2561 37,900 1 1 1 1
FD177-178180803 (OVERWATER SUITE) 3 - 05 ส.ค. 2561 43,900 1 1 1 1
FD177-178180812 (CLUB ROOM) 12 - 14 ส.ค. 2561 33,200 1 1 1 1
FD177-178180812 (DELUXE) 12 - 14 ส.ค. 2561 37,900 1 1 1 1
FD177-178180812 (OVERWATER SUITE) 12 - 14 ส.ค. 2561 48,400 1 1 1 1
FD177-178180817 (CLUB ROOM) 17 - 19 ส.ค. 2561 30,500 1 1 1 1
FD177-178180817 (DELUXE) 17 - 19 ส.ค. 2561 38,500 1 1 1 1
FD177-178180817 (OVERWATER SUITE) 17 - 19 ส.ค. 2561 44,300 1 1 1 1
FD177-178180824 (CLUB ROOM) 24 - 26 ส.ค. 2561 30,500 1 1 1 1
FD177-178180824 (DELUXE) 24 - 26 ส.ค. 2561 38,500 1 1 1 1
FD177-178180824 (OVERWATER SUITE) 24 - 26 ส.ค. 2561 44,300 1 1 1 1
FD177-178180831 (CLUB ROOM) 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 2561 30,700 1 1 1 1
FD177-178180831 (DELUXE) 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 2561 39,500 1 1 1 1
FD177-178180831 (OVERWATER SUITE) 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 2561 45,900 1 1 1 1
FD177-178180907 (CLUB ROOM) 7 - 09 ก.ย. 2561 30,500 1 1 1 1
FD177-178180907 (DELUXE) 7 - 09 ก.ย. 2561 38,500 1 1 1 1
FD177-178180907 (OVERWATER SUITE) 7 - 09 ก.ย. 2561 44,300 1 1 1 1
FD177-178180914 (CLUB ROOM) 14 - 16 ก.ย. 2561 30,500 1 1 1 1
FD177-178180914 (DELUXE) 14 - 16 ก.ย. 2561 38,500 1 1 1 1
FD177-178180914 (OVERWATER SUITE) 14 - 16 ก.ย. 2561 44,300 1 1 1 1
FD177-178180921 (CLUB ROOM) 21 - 23 ก.ย. 2561 30,500 1 1 1 1
FD177-178180921 (DELUXE) 21 - 23 ก.ย. 2561 38,500 1 1 1 1
FD177-178180921 (OVERWATER SUITE) 21 - 23 ก.ย. 2561 44,300 1 1 1 1
FD177-178180928 (CLUB ROOM) 28 - 30 ก.ย. 2561 30,700 1 1 1 1
FD177-178180928 (DELUXE) 28 - 30 ก.ย. 2561 39,700 1 1 1 1
FD177-178180928 (OVERWATER SUITE) 28 - 30 ก.ย. 2561 46,300 1 1 1 1
FD177-178181005 (CLUB ROOM) 5 - 07 ต.ค. 2561 30,700 1 1 1 1
FD177-178181005 (DELUXE) 5 - 07 ต.ค. 2561 39,700 1 1 1 1
FD177-178181005 (OVERWATER SUITE) 5 - 07 ต.ค. 2561 46,300 1 1 1 1
FD177-178181021 (CLUB ROOM) 21 - 23 ต.ค. 2561 35,000 1 1 1 1
FD177-178181021 (DELUXE) 21 - 23 ต.ค. 2561 43,800 1 1 1 1
FD177-178181021 (OVERWATER SUITE) 21 - 23 ต.ค. 2561 50,200 1 1 1 1
FD177-178181026 (CLUB ROOM) 26 - 28 ต.ค. 2561 36,200 1 1 1 1
FD177-178181026 (DELUXE) 26 - 28 ต.ค. 2561 45,000 1 1 1 1
FD177-178181026 (OVERWATER SUITE) 26 - 28 ต.ค. 2561 51,400 1 1 1 1
FD177-178181102 (CLUB ROOM) 2 - 04 พ.ย. 2561 29,100 1 1 1 1
FD177-178181102 (DELUXE) 2 - 04 พ.ย. 2561 36,500 1 1 1 1
FD177-178181102 (OVERWATER SUITE) 2 - 04 พ.ย. 2561 40,700 1 1 1 1
FD177-178181109 (CLUB ROOM) 9 - 11 พ.ย. 2561 29,100 1 1 1 1
FD177-178181109 (DELUXE) 9 - 11 พ.ย. 2561 36,500 1 1 1 1
FD177-178181109 (OVERWATER SUITE) 9 - 11 พ.ย. 2561 40,700 1 1 1 1
FD177-178181116 (CLUB ROOM) 16 - 18 พ.ย. 2561 29,100 1 1 1 1
FD177-178181116 (DELUXE) 16 - 18 พ.ย. 2561 36,500 1 1 1 1
FD177-178181116 (OVERWATER SUITE) 16 - 18 พ.ย. 2561 40,700 1 1 1 1
FD177-178181123 (CLUB ROOM) 23 - 25 พ.ย. 2561 29,100 1 1 1 1
FD177-178181123 (DELUXE) 23 - 25 พ.ย. 2561 36,500 1 1 1 1
FD177-178181123 (OVERWATER SUITE) 23 - 25 พ.ย. 2561 40,700 1 1 1 1
FD177-178181201 (CLUB ROOM) 1 - 03 ธ.ค. 2561 31,000 1 1 1 1
FD177-178181201 (DELUXE) 1 - 03 ธ.ค. 2561 38,400 1 1 1 1
FD177-178181201 (OVERWATER SUITE) 1 - 03 ธ.ค. 2561 42,600 1 1 1 1
FD177-178181214 (CLUB ROOM) 14 - 16 ธ.ค. 2561 32,800 1 1 1 1
FD177-178181214 (DELUXE) 14 - 16 ธ.ค. 2561 36,400 1 1 1 1
FD177-178181214 (OVERWATER SUITE) 14 - 16 ธ.ค. 2561 46,000 1 1 1 1
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย