แพคเกจทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์ SUMMER CHIC IN SINGAPORE 3 วัน 2 คืน สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SIN09)

- เที่ยวสุดชิค! ช้อปสนั่นที่สิงคโปร์

- ชมเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์แห่งประเทศสิงคโปร์

- สักการะเจ้าแม่กวนอิม / วัดเขีี้ยวแก้ว

- ชมสวนที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ Garden by the Bay

- บินหรูสายการบินระดับ 5 ดาว บริการอาหารบนเครื่อง

- มื้อพิเศษ ! ข้าวมันไก่ Boon Tong Kee

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
SIN09-180505 5 - 07 พ.ค. 2561 12,888 12,888 12,888 12,888 3,500
SIN09-180518 18 - 20 พ.ค. 2561 12,888 12,888 12,888 12,888 3,500
SIN09-180519 19 - 21 พ.ค. 2561 12,888 12,888 12,888 12,888 3,500
SIN09-180525 25 - 27 พ.ค. 2561 12,888 12,888 12,888 12,888 3,500
SIN09-180526 26 - 28 พ.ค. 2561 12,888 12,888 12,888 12,888 3,500
SIN09-180527 27 - 29 พ.ค. 2561 12,888 12,888 12,888 12,888 3,500
SIN09-180601 1 - 03 มิ.ย. 2561 12,888 12,888 12,888 12,888 3,500
SIN09-180608 8 - 10 มิ.ย. 2561 12,888 12,888 12,888 12,888 3,500
SIN09-180615 15 - 17 มิ.ย. 2561 12,888 12,888 12,888 12,888 3,500
SIN09-180622 22 - 24 มิ.ย. 2561 12,888 12,888 12,888 12,888 3,500
SIN09-180629 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2561 12,888 12,888 12,888 12,888 3,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย