แพคเกจทัวร์

ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE PLUS 3 วัน 2 คืน สายการบินไลอ้อนแอร์ (SGSH02SL)

• สู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple
• แวะชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth
• GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
• อิสระท่านที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์
• Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
• ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple)
• ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด

• ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ ค่าธรรมเนียมประมาณ 1,850 บาท (จ่ายที่สนามบิน) (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
SGSH02SL190418 18 - 20 เม.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190419 19 - 21 เม.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190420 20 - 22 เม.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190421 21 - 23 เม.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190425 25 - 27 เม.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190426 26 - 28 เม.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190427 27 - 29 เม.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190428 28 - 30 เม.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190502 2 - 04 พ.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190503 3 - 05 พ.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190504 4 - 06 พ.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190505 5 - 07 พ.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190509 9 - 11 พ.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190510 10 - 12 พ.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190511 11 - 13 พ.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190523 23 - 25 พ.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190524 24 - 26 พ.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190525 25 - 27 พ.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190526 26 - 28 พ.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190530 30 พ.ค. - 01 มิ.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190531 31 พ.ค. - 02 มิ.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190601 1 - 03 มิ.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190602 2 - 04 มิ.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190606 6 - 08 มิ.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190607 7 - 09 มิ.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190608 8 - 10 มิ.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190609 9 - 11 มิ.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190613 13 - 15 มิ.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190614 14 - 16 มิ.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190615 15 - 17 มิ.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190616 16 - 18 มิ.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190620 20 - 22 มิ.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190621 21 - 23 มิ.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190622 22 - 24 มิ.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190623 23 - 25 มิ.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190627 27 - 29 มิ.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190628 28 - 30 มิ.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190629 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190630 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190704 4 - 06 ก.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190705 5 - 07 ก.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190706 6 - 08 ก.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190707 7 - 09 ก.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190711 11 - 13 ก.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190712 12 - 14 ก.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190718 17 - 19 ก.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190719 19 - 21 ก.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190720 20 - 22 ก.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190721 21 - 23 ก.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190801 1 - 03 ส.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190802 2 - 04 ส.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190803 3 - 05 ส.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190804 4 - 06 ส.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190815 15 - 17 ส.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190816 16 - 18 ส.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190817 17 - 19 ส.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190818 18 - 20 ส.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190822 22 - 24 ส.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190823 23 - 25 ส.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190824 24 - 26 ส.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190829 29 - 31 ส.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190830 30 ส.ค. - 01 ก.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190831 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190901 1 - 03 ก.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190905 5 - 07 ก.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190906 6 - 08 ก.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190907 7 - 09 ก.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190908 8 - 10 ก.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190912 12 - 14 ก.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190913 13 - 15 ก.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190914 14 - 16 ก.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190915 15 - 17 ก.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190926 26 - 28 ก.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190927 27 - 29 ก.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190928 28 - 30 ก.ย. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL190929 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL191001 1 - 03 ต.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL191002 2 - 04 ต.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL191003 3 - 05 ต.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL191004 4 - 06 ต.ค. 2562 8,888 888 88,888 8,888 1,900
SGSH02SL191005 5 - 07 ต.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL191006 6 - 08 ต.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL191007 7 - 09 ต.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL191008 8 - 10 ต.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL191009 9 - 11 ต.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL191015 15 - 17 ต.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL191016 16 - 18 ต.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL191017 17 - 19 ต.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL191018 18 - 20 ต.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL191019 19 - 21 ต.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL191020 20 - 22 ต.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL191024 24 - 26 ต.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL191025 25 - 27 ต.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL191026 26 - 28 ต.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL191027 27 - 29 ต.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
SGSH02SL191028 28 - 30 ต.ค. 2562 8,888 8,888 8,888 8,888 1,900
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์สิงคโปร์ LOVELY SINGAPORE 3 วัน 2 คืน เที่ยวกรุ๊ปส่วนตั... ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK (โซ โช้ค) ...