แพคเกจทัวร์

ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE PLUS 3 วัน 2 คืน สายการบินไลอ้อนแอร์ (SGSH02SL)

• สู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple
• แวะชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth
• GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
• อิสระท่านที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์
• Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
• ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple)
• ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด

• ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ ค่าธรรมเนียมประมาณ 1,850 บาท (จ่ายที่สนามบิน) (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
SGSH02SL190220 20 - 22 ก.พ. 2562 6,999 6,999 6,999 6,999 2,900
SGSH02SL190221 21 - 23 ก.พ. 2562 8,299 8,299 8,299 8,299 2,900
SGSH02SL190225 25 - 27 ก.พ. 2562 6,999 6,999 6,999 6,999 2,900
SGSH02SL190226 26 - 28 ก.พ. 2562 6,999 6,999 6,999 6,999 2,900
SGSH02SL190228 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 2562 7,999 7,999 7,999 7,999 2,900
SGSH02SL190305 5 - 07 มี.ค. 2562 7,999 7,999 7,999 7,999 2,900
SGSH02SL190311 11 - 13 มี.ค. 2562 7,999 7,999 7,999 7,999 2,900
SGSH02SL190312 12 - 14 มี.ค. 2562 7,999 7,999 7,999 7,999 2,900
SGSH02SL190313 13 - 15 มี.ค. 2562 7,999 7,999 7,999 7,999 2,900
SGSH02SL190314 14 - 16 มี.ค. 2562 8,299 8,299 8,299 8,299 2,900
SGSH02SL190317 17 - 19 มี.ค. 2562 8,299 8,299 8,299 8,299 2,900
SGSH02SL190318 18 - 20 มี.ค. 2562 7,999 7,999 7,999 7,999 2,900
SGSH02SL190319 19 - 21 มี.ค. 2562 7,999 7,999 7,999 7,999 2,900
SGSH02SL190325 25 - 27 มี.ค. 2562 7,999 7,999 7,999 7,999 2,900
SGSH02SL190326 26 - 28 มี.ค. 2562 7,999 7,999 7,999 7,999 2,900
SGSH02SL190327 27 - 29 มี.ค. 2562 7,999 7,999 7,999 7,999 2,900
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์สิงคโปร์ PROMO ! SUPERB SINGAPORE SO SHIOK (โซ โช้ค) 3 ... ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK (โซ โช้ค) ...