แพคเกจทัวร์
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ สบาย สบาย 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์มาเก๊า (GT-MFMNX02)

1. เที่ยวเมืองมรดกโลก “มาเก๊า” 3
2. ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort 
3. สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดอาม่า ที่มาเก๊า
4. ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย 
5. เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-MFMNX02180313 13 - 15 มี.ค. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180321 21 - 23 มี.ค. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180324 24 - 26 มี.ค. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180326 26 - 28 มี.ค. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180327 27 - 29 มี.ค. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180328 28 - 30 มี.ค. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180329 29 - 31 มี.ค. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180401 1 - 03 เม.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180402 2 - 04 เม.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180403 3 - 05 เม.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180404 4 - 06 เม.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180405 5 - 07 เม.ย. 2561 12,991 15,991 15,991 15,991 5,900
GT-MFMNX02180407 7 - 09 เม.ย. 2561 12,991 15,991 15,991 15,991 5,900
GT-MFMNX02180408 8 - 10 เม.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180409 9 - 11 เม.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180410 10 - 12 เม.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180411 11 - 13 เม.ย. 2561 12,991 15,991 15,991 15,991 3,900
GT-MFMNX02180412 12 - 14 เม.ย. 2561 14,991 17,991 17,991 17,991 5,900
GT-MFMNX02180414 14 - 16 เม.ย. 2561 14,991 17,991 17,991 17,991 5,900
GT-MFMNX02180416 16 - 18 เม.ย. 2561 12,991 15,991 15,991 15,991 5,900
GT-MFMNX02180418 18 - 20 เม.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180419 19 - 21 เม.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180421 21 - 23 เม.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180422 22 - 24 เม.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180423 23 - 25 เม.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180424 24 - 26 เม.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180425 25 - 27 เม.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180426 26 - 28 เม.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180428 28 - 30 เม.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180429 29 เม.ย. - 01 พ.ค. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180430 30 เม.ย. - 02 พ.ค. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180501 1 - 03 พ.ค. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180502 2 - 04 พ.ค. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180503 3 - 05 พ.ค. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180505 5 - 07 พ.ค. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180506 6 - 08 พ.ค. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180507 7 - 09 พ.ค. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180508 8 - 10 พ.ค. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180509 9 - 11 พ.ค. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180510 10 - 12 พ.ค. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180512 12 - 14 พ.ค. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180513 13 - 15 พ.ค. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180514 14 - 16 พ.ค. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180515 15 - 17 พ.ค. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180516 16 - 18 พ.ค. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180519 19 - 21 พ.ค. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180520 20 - 22 พ.ค. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180521 21 - 23 พ.ค. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180522 22 - 24 พ.ค. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180523 23 - 25 พ.ค. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180524 24 - 26 พ.ค. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180526 26 - 28 พ.ค. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180527 27 - 29 พ.ค. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180528 28 - 30 พ.ค. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180529 29 - 31 พ.ค. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180530 30 พ.ค. - 01 มิ.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180602 2 - 04 มิ.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180603 3 - 05 มิ.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180604 4 - 06 มิ.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180605 5 - 07 มิ.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180606 6 - 08 มิ.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180607 7 - 09 มิ.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180609 9 - 11 มิ.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180610 10 - 12 มิ.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180611 11 - 13 มิ.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180612 12 - 14 มิ.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180613 13 - 15 มิ.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180616 16 - 18 มิ.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180617 17 - 19 มิ.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180618 18 - 20 มิ.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180619 19 - 21 มิ.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180620 20 - 22 มิ.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180623 23 - 25 มิ.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180624 24 - 26 มิ.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180625 25 - 27 มิ.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180626 26 - 28 มิ.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180627 27 - 29 มิ.ย. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
GT-MFMNX02180630 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2561 7,991 10,991 10,991 10,991 3,900
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย