แพคเกจทัวร์
ทัวร์แอฟริกาใต้ EASY SOUTH AFRICA 7 วัน 4 คืน สายการบินเอธิโอเปียน แอร์ไลน์ (GT-JNB-ET01)

• ลัดฟ้าสู่ โจฮันเนสเบิร์ก สัมผัสความหรูหราของ Sun City
• ตื่นเต้นกับกิจกรรมส่องสัตว์ซาฟารีที่ Lion Park
• ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเองขึ้นสู่จุดชมวิวด้านบน Table Mountain
• ล่องเรือไปชมแมวน้ำ นกเพนกวิน ชมทัศนียภาพอันงดงามที่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope)
• สะสมไมล์ STAR ALLIANCE ได้ 100%
***คุ้มที่สุดพักโรงแรมสุดหรู THE PALACE OF THE LOST CITY*** 

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-JNB-ET01180406 6 - 12 เม.ย. 2561 63,911 63,911 63,911 63,911 10,500
GT-JNB-ET01180411 11 - 17 เม.ย. 2561 63,911 63,911 63,911 63,911 10,500
GT-JNB-ET01180523 23 - 29 พ.ค. 2561 59,911 59,911 59,911 59,911 10,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย