แพคเกจทัวร์
ทัวร์ยุโรป : SWISS ฟินเว่อร์ 7 วัน 4 คืน สายการบินกาตาร์ (GOTZRH-QR001)

• นำท่านเดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
• เที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม
• พาเที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก
• ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์
• เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ใหญ่สุดในยุโรป
• เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
• ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne)
• ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา

***พิชิต 2 เขา, ยอดเขาทิตลิส และ กรอนเนอร์แกรต***
***เมนูพิเศษ,, Swiss Fondue จากเมืองแหล่งผลิต***

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GOTZRH-QR001180419 19 - 25 เม.ย. 2561 59,900 59,900 59,900 59,900 4,900
GOTZRH-QR001180505 5 - 11 พ.ค. 2561 59,900 59,900 59,900 59,900 4,900
GOTZRH-QR001180512 12 - 18 พ.ค. 2561 59,900 59,900 59,900 59,900 4,900
GOTZRH-QR001180526 26 พ.ค. - 01 มิ.ย. 2561 59,900 59,900 59,900 59,900 4,900
GOTZRH-QR001180602 2 - 08 มิ.ย. 2561 59,900 59,900 59,900 59,900 4,900
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย