แพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน EXCLUSIVE IN TAIWAN 7 วัน 5 คืน สายการบินนกสกู๊ท (TPE06)

• ชม วัดจงไถซานซื่อ ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
• ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
• นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง
• สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวิ่นหวู่ เพื่อสักการะศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญา เทพกวนอู และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์
• สู่ อุทยานฯ อาลีซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวไร่ชาอาลีซานที่มีชื่อเสียงสลับกับภูเขาน้อยใหญ่อันสวยงาม
• เก็บภาพประทับใจกับ ตึกไทเป101 ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน
• สู่“ อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ ” อุทยานธรรมชาติ ทาโรโกะ
• สู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง จีหลง จิ่วเฟิ่น
• ชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน
• สู่ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ตั้งอยู่ในเมืองไทเป 

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
TPE06180505 5 - 11 พ.ค. 2561 21,777 21,777 21,777 21,777 7,000
TPE06180512 12 - 18 พ.ค. 2561 22,777 22,777 22,777 22,777 7,000
TPE06180519 19 - 25 พ.ค. 2561 21,777 21,777 21,777 21,777 7,000
TPE06180526 26 พ.ค. - 01 มิ.ย. 2561 22,777 22,777 22,777 22,777 7,000
TPE06180602 2 - 08 มิ.ย. 2561 21,777 21,777 21,777 21,777 7,000
TPE06180609 9 - 15 มิ.ย. 2561 21,777 21,777 21,777 21,777 7,000
TPE06180616 16 - 22 มิ.ย. 2561 21,777 21,777 21,777 21,777 7,000
TPE06180623 23 - 29 มิ.ย. 2561 21,777 21,777 21,777 21,777 7,000
TPE06180630 30 มิ.ย. - 06 ก.ค. 2561 21,777 21,777 21,777 21,777 7,000
TPE06180707 7 - 13 ก.ค. 2561 21,777 21,777 2,177 21,777 7,000
TPE06180714 14 - 20 ก.ค. 2561 21,777 21,777 21,777 21,777 7,000
TPE06180721 21 - 27 ก.ค. 2561 23,777 23,777 23,777 23,777 8,000
TPE06180728 28 ก.ค. - 03 ส.ค. 2561 22,777 22,777 22,777 22,777 7,000
TPE06180804 4 - 10 ส.ค. 2561 21,777 21,777 21,777 21,777 7,000
TPE06180811 11 - 17 ส.ค. 2561 23,777 23,777 23,777 23,777 8,000
TPE06180818 18 - 24 ส.ค. 2561 21,777 21,777 21,777 21,777 7,000
TPE06180825 25 - 31 ส.ค. 2561 21,777 21,777 21,777 21,777 7,000
TPE06180901 1 - 07 ก.ย. 2561 21,777 21,777 21,777 21,777 7,000
TPE06180908 8 - 14 ก.ย. 2561 21,777 21,777 21,777 21,777 7,000
TPE06180915 15 - 21 ก.ย. 2561 21,777 21,777 21,777 21,777 7,000
TPE06180922 22 - 28 ก.ย. 2561 21,777 21,777 21,777 21,777 7,000
TPE06180929 29 ก.ย. - 05 ต.ค. 2561 22,777 22,777 22,777 22,777 7,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย