แพคเกจทัวร์
ทัวร์ยุโรป : EUROPE SHORT CUT อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (GOTMXP-QR003)

• นำท่านบินลัดฟ้าสู่มหานครมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก
• เที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม
• ขึ้นกระเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส (Tilis)
• เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก
• เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่
• ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส
• ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส 

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GOTMXP-QR003180203 3 - 09 ก.พ. 2562 49,900 49,900 49,900 49,900 6,500
GOTMXP-QR003180308 8 - 14 มี.ค. 2561 49,900 49,900 49,900 49,900 6,500
GOTMXP-QR003180317 17 - 23 มี.ค. 2561 49,900 49,900 49,900 49,900 6,500
GOTMXP-QR003180329 29 มี.ค. - 04 เม.ย. 2561 49,900 49,900 49,900 49,900 6,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย