แพคเกจทัวร์
ทัวร์พม่า สุดเพลิน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ 5 วัด สายการบินนกแอร์ (GT-RGNDD07)

1. ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว
2. สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
3. ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
4. ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว
5. ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์
6. ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
7. อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
8. เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-RGNDD07180404 4 - 04 เม.ย. 2561 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07180406 6 - 06 เม.ย. 2561 5,994 5,994 5,994 5,994 1
GT-RGNDD07180407 7 - 07 เม.ย. 2561 5,494 5,494 5,494 5,494 1
GT-RGNDD07180408 8 - 08 เม.ย. 2561 5,494 5,494 5,494 5,494 1
GT-RGNDD07180409 9 - 09 เม.ย. 2561 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07180411 11 - 11 เม.ย. 2561 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07180412 12 - 12 เม.ย. 2561 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07180413 โปรโมชั่น 13 - 13 เม.ย. 2561 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07180414 14 - 14 เม.ย. 2561 5,994 5,994 5,994 5,994 1
GT-RGNDD07180415 โปรโมชั่น 15 - 15 เม.ย. 2561 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07180416 โปรโมชั่น 16 - 16 เม.ย. 2561 4,494 4,494 4,494 4,494 1
GT-RGNDD07180418 โปรโมชั่น 18 - 18 เม.ย. 2561 4,494 4,494 4,494 4,494 1
GT-RGNDD07180419 โปรโมชั่น 19 - 19 เม.ย. 2561 4,494 4,494 4,494 4,494 1
GT-RGNDD07180420 20 - 20 เม.ย. 2561 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07180421 21 - 21 เม.ย. 2561 5,494 5,494 5,494 5,494 1
GT-RGNDD07180422 22 - 22 เม.ย. 2561 5,494 5,494 5,494 5,494 1
GT-RGNDD07180425 25 - 25 เม.ย. 2561 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07180426 26 - 26 เม.ย. 2561 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07180427 27 - 27 เม.ย. 2561 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07180428 28 - 28 เม.ย. 2561 5,494 5,494 5,494 5,494 1
GT-RGNDD07180429 29 - 29 เม.ย. 2561 5,494 5,494 5,494 5,494 1
GT-RGNDD07180430 30 - 30 เม.ย. 2561 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07180501 1 - 01 พ.ค. 2561 5,494 5,494 5,494 5,494 1
GT-RGNDD07180503 3 - 03 พ.ค. 2561 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07180504 4 - 04 พ.ค. 2561 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07180505 5 - 05 พ.ค. 2561 5,494 5,494 5,494 5,494 1
GT-RGNDD07180509 9 - 09 พ.ค. 2561 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07180510 10 - 10 พ.ค. 2561 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07180511 11 - 11 พ.ค. 2561 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07180512 12 - 12 พ.ค. 2561 5,494 5,494 5,494 5,494 1
GT-RGNDD07180513 13 - 13 พ.ค. 2561 5,494 5,494 5,494 5,494 1
GT-RGNDD07180514 14 - 14 พ.ค. 2561 5,494 5,494 5,494 5,494 1
GT-RGNDD07180516 16 - 16 พ.ค. 2561 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07180517 17 - 17 พ.ค. 2561 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07180518 18 - 18 พ.ค. 2561 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07180519 19 - 19 พ.ค. 2561 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07180520 20 - 20 พ.ค. 2561 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07180523 23 - 23 พ.ค. 2561 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07180524 24 - 24 พ.ค. 2561 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07180525 25 - 25 พ.ค. 2561 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07180526 26 - 26 พ.ค. 2561 5,494 5,494 5,494 5,494 1
GT-RGNDD07180527 27 - 27 พ.ค. 2561 5,494 5,494 5,494 5,494 1
GT-RGNDD07180529 29 - 29 พ.ค. 2561 5,494 5,494 5,494 5,494 1
GT-RGNDD07180530 30 - 30 พ.ค. 2561 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07180531 31 - 31 พ.ค. 2561 4,994 4,994 4,994 4,994 1
GT-RGNDD07180601 1 - 01 มิ.ย. 2561 4,991 4,991 4,991 4,991 1
GT-RGNDD07180602 2 - 02 มิ.ย. 2561 5,491 5,491 5,491 5,491 1
GT-RGNDD07180603 3 - 03 มิ.ย. 2561 5,491 5,491 5,491 5,491 1
GT-RGNDD07180606 6 - 06 มิ.ย. 2561 4,991 4,991 4,991 4,991 1
GT-RGNDD07180607 7 - 07 มิ.ย. 2561 4,991 4,991 4,991 4,991 1
GT-RGNDD07180608 8 - 08 มิ.ย. 2561 4,991 4,991 4,991 4,991 1
GT-RGNDD07180609 9 - 09 มิ.ย. 2561 5,491 5,491 5,491 5,491 1
GT-RGNDD07180610 10 - 10 มิ.ย. 2561 5,491 5,491 5,491 5,491 1
GT-RGNDD07180613 13 - 13 มิ.ย. 2561 4,991 4,991 4,991 4,991 1
GT-RGNDD07180614 14 - 14 มิ.ย. 2561 4,991 4,991 4,991 4,991 1
GT-RGNDD07180615 15 - 15 มิ.ย. 2561 4,991 4,991 4,991 4,991 1
GT-RGNDD07180616 16 - 16 มิ.ย. 2561 5,491 5,491 5,491 5,491 1
GT-RGNDD07180617 17 - 17 มิ.ย. 2561 5,491 5,491 5,491 5,491 1
GT-RGNDD07180620 20 - 20 มิ.ย. 2561 4,991 4,991 4,991 4,991 1
GT-RGNDD07180621 21 - 21 มิ.ย. 2561 4,991 4,991 4,991 4,991 1
GT-RGNDD07180622 22 - 22 มิ.ย. 2561 4,991 4,991 4,991 4,991 1
GT-RGNDD07180623 23 - 23 มิ.ย. 2561 5,491 5,491 5,491 5,491 1
GT-RGNDD07180624 24 - 24 มิ.ย. 2561 5,491 5,491 5,491 5,491 1
GT-RGNDD07180627 27 - 27 มิ.ย. 2561 4,991 4,991 4,991 4,991 1
GT-RGNDD07180628 28 - 28 มิ.ย. 2561 4,991 4,991 4,991 4,991 1
GT-RGNDD07180629 29 - 29 มิ.ย. 2561 4,991 4,991 4,991 4,991 1
GT-RGNDD07180630 30 - 30 มิ.ย. 2561 5,491 5,491 5,491 5,491 1
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย