แพคเกจทัวร์
ทัวร์พม่า สุดจ๊าต ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน สายการบินนกแอร์ (GT-RGNDD08)

1. ไหว้พระ 9 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว
2. สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
3. ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
4. ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว
5. ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์
6. สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต)
7. ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
8. อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
9. พักดี 4 ดาว Best Western Green Hill Hotel หรือ Hotel Grand United
10. เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-RGNDD08180329 29 - 30 มี.ค. 2561 6,996 6,996 6,996 6,996 1,500
GT-RGNDD08180404 4 - 05 เม.ย. 2561 6,996 6,996 6,996 6,996 1,500
GT-RGNDD08180405 5 - 06 เม.ย. 2561 6,996 6,996 6,996 6,996 1,500
GT-RGNDD08180412 12 - 13 เม.ย. 2561 7,996 7,996 7,996 7,996 1,500
GT-RGNDD08180413 13 - 14 เม.ย. 2561 8,996 8,996 8,996 8,996 1,500
GT-RGNDD08180414 14 - 15 เม.ย. 2561 8,996 8,996 8,996 8,996 1,500
GT-RGNDD08180415 15 - 16 เม.ย. 2561 8,996 8,996 8,996 8,996 1,500
GT-RGNDD08180418 18 - 19 เม.ย. 2561 7,556 7,556 7,556 7,556 1,500
GT-RGNDD08180419 19 - 20 เม.ย. 2561 6,996 6,996 6,996 6,996 1,500
GT-RGNDD08180420 20 - 21 เม.ย. 2561 6,996 6,996 6,996 6,996 1,500
GT-RGNDD08180421 21 - 22 เม.ย. 2561 7,996 7,996 7,996 7,996 1,500
GT-RGNDD08180425 25 - 26 เม.ย. 2561 6,996 6,996 6,996 6,996 1,500
GT-RGNDD08180426 26 - 27 เม.ย. 2561 6,996 6,996 6,996 6,996 1,500
GT-RGNDD08180427 27 - 28 เม.ย. 2561 6,996 6,996 6,996 6,996 1,500
GT-RGNDD08180429 29 - 30 เม.ย. 2561 7,556 7,556 7,556 7,556 1,500
GT-RGNDD08180430 30 เม.ย. - 01 พ.ค. 2561 7,556 7,556 7,556 7,556 1,500
GT-RGNDD08180501 1 - 02 พ.ค. 2561 6,991 6,991 6,991 6,991 1,500
GT-RGNDD08180503 3 - 04 พ.ค. 2561 6,991 6,991 6,991 6,991 1,500
GT-RGNDD08180504 4 - 05 พ.ค. 2561 6,991 6,991 6,991 6,991 1,500
GT-RGNDD08180505 5 - 06 พ.ค. 2561 7,591 7,591 7,591 7,591 1,500
GT-RGNDD08180506 6 - 07 พ.ค. 2561 6,991 6,991 6,991 6,991 1,500
GT-RGNDD08180509 9 - 10 พ.ค. 2561 6,991 6,991 6,991 6,991 1,500
GT-RGNDD08180510 10 - 11 พ.ค. 2561 6,991 6,991 6,991 6,991 1,500
GT-RGNDD08180511 11 - 12 พ.ค. 2561 6,991 6,991 6,991 6,991 1,500
GT-RGNDD08180513 13 - 14 พ.ค. 2561 7,591 7,591 7,591 7,591 1,500
GT-RGNDD08180514 14 - 15 พ.ค. 2561 6,991 6,991 6,991 6,991 1,500
GT-RGNDD08180517 17 - 18 พ.ค. 2561 6,991 6,991 6,991 6,991 1,500
GT-RGNDD08180518 18 - 19 พ.ค. 2561 6,991 6,991 6,991 6,991 1,500
GT-RGNDD08180519 19 - 20 พ.ค. 2561 7,591 7,591 7,591 7,591 1,500
GT-RGNDD08180523 23 - 24 พ.ค. 2561 6,991 6,991 6,991 6,991 1,500
GT-RGNDD08180524 24 - 25 พ.ค. 2561 6,991 6,991 6,991 6,991 1,500
GT-RGNDD08180525 25 - 26 พ.ค. 2561 6,991 6,991 6,991 6,991 1,500
GT-RGNDD08180526 26 - 27 พ.ค. 2561 7,591 7,591 7,591 7,591 1,500
GT-RGNDD08180527 27 - 28 พ.ค. 2561 6,991 6,991 6,991 6,991 1,500
GT-RGNDD08180528 28 - 29 พ.ค. 2561 6,991 6,991 6,991 6,991 1,500
GT-RGNDD08180529 29 - 30 พ.ค. 2561 6,991 6,991 6,991 6,991 1,500
GT-RGNDD08180601 01 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2561 7,491 7,491 7,491 7,491 1,500
GT-RGNDD08180602 2 - 03 มิ.ย. 2561 7,491 7,491 7,491 7,491 1,500
GT-RGNDD08180603 3 - 04 มิ.ย. 2561 6,991 6,991 6,991 6,991 1,500
GT-RGNDD08180606 6 - 07 มิ.ย. 2561 6,991 6,991 6,991 6,991 1,500
GT-RGNDD08180607 7 - 08 มิ.ย. 2561 6,991 6,991 6,991 6,991 1,500
GT-RGNDD08180608 8 - 09 มิ.ย. 2561 7,491 7,491 7,491 7,491 1,500
GT-RGNDD08180609 9 - 10 มิ.ย. 2561 7,491 7,491 7,491 7,491 1,500
GT-RGNDD08180610 10 - 11 มิ.ย. 2561 6,991 6,991 6,991 6,991 1,500
GT-RGNDD08180613 13 - 14 มิ.ย. 2561 6,991 6,991 6,991 6,991 1,500
GT-RGNDD08180614 14 - 15 มิ.ย. 2561 6,991 6,991 6,991 6,991 1,500
GT-RGNDD08180615 15 - 16 มิ.ย. 2561 7,491 7,491 7,491 7,491 1,500
GT-RGNDD08180616 16 - 17 มิ.ย. 2561 7,491 7,491 7,491 7,491 1,500
GT-RGNDD08180617 17 - 18 มิ.ย. 2561 6,991 6,991 6,991 6,991 1,500
GT-RGNDD08180620 20 - 21 มิ.ย. 2561 6,991 6,991 6,991 6,991 1,500
GT-RGNDD08180621 21 - 22 มิ.ย. 2561 6,991 6,991 6,991 6,991 1,500
GT-RGNDD08180622 22 - 23 มิ.ย. 2561 7,491 7,491 7,491 7,491 1,500
GT-RGNDD08180627 27 - 28 มิ.ย. 2561 6,991 6,991 6,991 6,991 1,500
GT-RGNDD08180628 28 - 29 มิ.ย. 2561 6,991 6,991 6,991 6,991 1,500
GT-RGNDD08180629 29 - 30 มิ.ย. 2561 7,491 7,491 7,491 7,491 1,500
GT-RGNDD08180630 30 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2561 7,491 7,491 7,491 7,491 1,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย