แพคเกจทัวร์
ทัวร์อินเดีย พุทธคยา สบาย สบาย 8 วัน 7 คืน สายการบินไทยสมายล์ (GT-GAYWE01)

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า
1. ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้าที่อินเดีย-เนปาล
2. ชมเมือง ลุมพินี – พุทธคยา – สารนาถ – กุสินารา
3. ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎีสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า
4. ลงเรือล่องชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-GAYWE01180113 13 - 20 ม.ค. 2561 46,999 45,999 45,999 44,999 13,500
GT-GAYWE01180208 8 - 15 ก.พ. 2561 46,999 45,999 45,999 44,999 13,500
GT-GAYWE01180301 1 - 08 มี.ค. 2561 46,999 45,999 45,999 44,999 13,500
GT-GAYWE01180317 17 - 24 มี.ค. 2561 46,999 45,999 45,999 44,999 13,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย