แพคเกจทัวร์
ทัวร์จีน ปักกิ่ง : AMAZING BEIJING TIANJIN 5 วัน 4 คืน สายการบินนกสกู๊ต (TSN01)

• โดยสารรถไฟความเร็วสูงสู่กรุงปักกิ่ง
• จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง
• นำท่านชม พระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจตุรัสเทียนอันเหมิน
• เดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน หรือ อี้เหอหยวน ตั้งอยู่ในเขตไห่เตี้ยน
• นำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย
• เดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “กำแพหมื่นลี้” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
• ถนนหวังฝูจิ่ง เป็นย่านการค้าที่เป็นถนนคนเดินเพียงแห่งเดียวของกรุงปักกิ่ง
• หอบูชาฟ้าเทียนถาน ถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลก หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งในจีน
• นำท่าน ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE ชิงช้าสวรรค์ลอยฟ้า แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองเทียนจิน
• ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน หรือ “กู่เหวินฮั่วเจีย”
• วัดเจ้าแม่ทับทิม ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเทียนสิน เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของจีนอีกด้วย
• ถนนอิตาลี บรรยากาศของถนนสายนี้ ทำให้รู้สึกเหมือนได้ไปยืนในถนนสายใดสายหนึ่งของยุโรปจริงๆ 

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
TSN01180413 13 - 17 เม.ย. 2561 23,888 26,888 26,888 26,888 6,000
TSN01180428 28 เม.ย. - 02 พ.ค. 2561 18,888 21,888 21,888 21,888 5,000
TSN01180512 12 - 16 พ.ค. 2561 17,888 20,888 20,888 20,888 5,000
TSN01180525 25 - 29 พ.ค. 2561 17,888 20,888 20,888 20,888 5,000
TSN01180615 15 - 19 มิ.ย. 2561 15,888 18,888 18,888 18,888 4,500
TSN01180622 22 - 26 มิ.ย. 2561 15,888 18,888 18,888 18,888 4,500
TSN01180707 7 - 11 ก.ค. 2561 15,888 18,888 18,888 18,888 4,500
TSN01180727 27 - 31 ก.ค. 2561 18,888 21,888 21,888 21,888 5,000
TSN01180810 10 - 14 ส.ค. 2561 18,888 21,888 21,888 21,888 5,000
TSN01180901 1 - 05 ก.ย. 2561 16,888 19,888 19,888 19,888 4,500
TSN01180922 22 - 26 ก.ย. 2561 16,888 19,888 19,888 19,888 4,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย