แพคเกจทัวร์
ทัวร์เวียดนามเหนือ : TOUCHING SAPA HALONG 4 วัน 3 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (HAN12)

- สู่ ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร ซึ่งเป็นภูเขาอยู่กลางเมืองซาปา
- เดินชมและช้อปปิ้งที่ ตลาด LOVE MARKET มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย
- ชม หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ
- สู่ SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา
- ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
- ซื้อสินค้าบน ถนน 36 สาย ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท
- ล่องเรืออ่าว ฮาลอง เบย์ เชิญท่านสัมผัสความงดงามและความสมบูรณ์แบบของอ่าวฮาลอง
 

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
HAN12180504 4 - 07 พ.ค. 2561 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
HAN12180511 11 - 14 พ.ค. 2561 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
HAN12180518 18 - 21 พ.ค. 2561 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
HAN12180608 8 - 11 มิ.ย. 2560 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
HAN12180622 22 - 25 มิ.ย. 2560 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย