แพคเกจทัวร์
ทัวร์จีน ปักกิ่ง : EASY BEIJING 5 วัน 3 คืน สายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ (GT-PEKHU01)

• ไฮไลท์ทัวร์ ….EASY BEIJING
• ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• ชมความงดงามและยิ่งใหญ่.....พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน
• ตื่นตาตื่นใจกับ.....กายกรรมปักกิ่ง…ที่มีเสียงชื่อก้องโลก
• เมนูพิเศษ... เป็ดปักกิ่ง / สุกี้หม้อไฟ และ อาหารปิ้งย่าง BBQ

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-PEKHU01180308 8 - 12 มี.ค. 2561 17,999 20,999 20,999 20,999 3,999
GT-PEKHU01180318 18 - 22 มี.ค. 2561 18,999 21,999 21,999 21,999 3,999
GT-PEKHU01180322 22 - 26 มี.ค. 2561 17,999 20,999 20,999 20,999 3,999
GT-PEKHU01180510 10 - 14 พ.ค. 2561 17,999 20,999 20,999 20,999 3,999
GT-PEKHU01180525 25 - 29 พ.ค. 2561 18,999 21,999 21,999 21,999 3,999
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย