แพคเกจทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE ALOHA 3 วัน 2 คืน สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SIN10)

• เที่ยวสิงคโปร์ รับพลังฮวงจุ้ย
• ถ่ายรูป MERLION สัญลักษณ์ของสิงค์โปร์
• MARINA BAY SAND HOTEL ชมโรงแรมและคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว
• สัมผัสน้ำพุ FOUNTAIN OF WEALTH ที่เชื่อกันว่าจะนำมาซึ่งโชคลาภ
• ชมโชว์ WONDER FULL LIGHT แสงสีเสียงผ่านม่านน้ำ ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
• อิสระ 1 วันเต็ม !! ให้ท่านได้ท่องเที่ยวและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
• พิเศษ!! พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ใกล้รถไฟใต้ดินเดินทางสะดวก

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
SIN10180223 23 - 25 ก.พ. 2561 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500
SIN10180301 1 - 03 มี.ค. 2561 14,888 14,888 14,888 14,888 4,500
SIN10180309 9 - 11 มี.ค. 2561 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500
SIN10180316 16 - 18 มี.ค. 2561 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500
SIN10180323 23 - 25 มี.ค. 2561 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500
SIN10180330 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500
SIN10180406 6 - 08 เม.ย. 2561 14,888 14,888 14,888 14,888 4,500
SIN10180413 13 เม.ย. - 15 พ.ค. 2561 15,888 15,888 15,888 15,888 5,500
SIN10180420 20 - 22 เม.ย. 2561 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500
SIN10180427 27 - 29 เม.ย. 2561 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500
SIN10180429 29 เม.ย. - 01 พ.ค. 2561 14,888 14,888 14,888 14,888 4,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย