แพคเกจทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย สบาย 3 วัน 2 คืน สายการบินเจ็ทสตาร์ (GT-SIN3K001)

1.เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์
2.ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนน ORCHARD RD
3.ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่าเบย์แซนด์โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ6ดาว
4.ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
พิเศษ !! ลิ้มรส ข้าวมันไก่BOON TONG KEE และ SONG FA บักกุ้ดเต๋

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-SIN3K001180421 21 - 23 เม.ย. 2561 11,991 11,991 11,991 10,991 5,000
GT-SIN3K001180511 11 - 13 พ.ค. 2561 11,991 11,991 11,991 10,991 5,000
GT-SIN3K001180518 18 - 20 พ.ค. 2561 11,991 11,991 11,991 10,991 5,000
GT-SIN3K001180519 19 - 21 พ.ค. 2561 11,991 11,991 11,991 10,991 5,000
GT-SIN3K001180525 25 - 27 พ.ค. 2561 11,991 11,991 11,991 10,991 5,000
GT-SIN3K001180601 1 - 03 มิ.ย. 2561 11,991 11,991 11,991 10,991 5,000
GT-SIN3K001180602 2 - 04 มิ.ย. 2561 11,991 11,991 11,991 10,991 5,000
GT-SIN3K001180629 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2561 11,991 11,991 11,991 10,991 5,000
GT-SIN3K001180630 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2561 11,991 11,991 11,991 10,991 5,000
GT-SIN3K001180706 6 - 08 ก.ค. 2561 11,991 11,991 11,991 10,991 5,000
GT-SIN3K001180707 7 - 09 ก.ค. 2561 11,991 11,991 11,991 10,991 5,000
GT-SIN3K001180713 13 - 15 ก.ค. 2561 11,991 11,991 11,991 10,991 5,000
GT-SIN3K001180714 14 - 16 ก.ค. 2561 11,991 11,991 11,991 10,991 5,000
GT-SIN3K001180720 20 - 22 ก.ค. 2561 11,991 11,991 11,991 10,991 5,000
GT-SIN3K001180721 21 - 23 ก.ค. 2561 11,991 11,991 11,991 10,991 5,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย