แพคเกจทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเซีย (GT-HKGFD07)

• ไฮไลท์ทัวร์ ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น
1. เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม
2. นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์
3. อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ OUTLET MALLตลาดตงเหมินที่เซินเจิ้น และถนนนาธาน
4. เที่ยวชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพของเมืองเซินเจิ้น
5. ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง
6. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-HKGFD07180420 20 - 22 เม.ย. 2561 11,900 11,900 11,900 11,900 4,000
GT-HKGFD07180510 10 - 12 พ.ค. 2561 9,900 9,900 9,900 9,900 4,000
GT-HKGFD07180601 1 - 03 มิ.ย. 2561 9,900 9,900 9,900 9,900 4,000
GT-HKGFD07180608 8 - 10 มิ.ย. 2561 9,900 9,900 9,900 9,900 4,000
GT-HKGFD07180615 15 - 17 มิ.ย. 2561 9,900 9,900 9,900 9,900 4,000
GT-HKGFD07180622 22 - 24 มิ.ย. 2561 9,900 9,900 9,900 9,900 4,000
GT-HKGFD07180629 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2561 9,900 9,900 9,900 9,900 4,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย