แพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 3 คืน สายการบิน EVA AIR (BEST-TPE01)

• จุดเด่นของโปรแกรม
• ล่องเรือทะเลสาบ สุริยันจันทรา
• สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และขอพรพระเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
• ชมอุทยานแห่งชาติ อาลีซาน และนั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
• ชมอุทยานธรณี เย๋หลิ่วโขดหินรูปเศียรพระราชินี
• เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
• ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง และ ตึก 101 ไทเป (รวมค่าขึ้นตึก)
• พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว (พิเศษ !! แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน)
• พิเศษ !! อาหาร SEA FOOD บุปเฟ่ต์ชาบูชาบู และ เสี่ยวหลงเปา

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
BEST-TPE01180511 11 - 15 พ.ค. 2561 23,900 23,900 23,900 22,900 6,500
BEST-TPE01180601 1 - 05 มิ.ย. 2561 23,900 23,900 23,900 22,900 6,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย