แพคเกจทัวร์
ทัวร์พม่า ไหว้พระสุดชิล : พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (GT-RGNPG03)

1. สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง
2. ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตะทาวน์
3. อิ่มอร่อยกับ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร
4. ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
5. บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ
6. พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-RGNPG03180327 27 - 28 มี.ค. 2561 7,991 7,991 7,991 7,991 1,500
GT-RGNPG03180407 7 - 08 เม.ย. 2561 7,991 7,991 7,991 7,991 1,500
GT-RGNPG03180421 21 - 22 เม.ย. 2561 7,991 7,991 7,991 7,991 1,500
GT-RGNPG03180424 24 - 25 เม.ย. 2561 7,991 7,991 7,991 7,991 1,500
GT-RGNPG03180501 1 - 02 พ.ค. 2561 7,991 7,991 7,991 7,991 1,500
GT-RGNPG03180505 5 - 06 พ.ค. 2561 7,991 7,991 7,991 7,991 1,500
GT-RGNPG03180512 12 - 13 พ.ค. 2561 7,991 7,991 7,991 7,991 1,500
GT-RGNPG03180519 19 - 20 พ.ค. 2561 7,991 7,991 7,991 7,991 1,500
GT-RGNPG03180526 26 - 27 พ.ค. 2561 7,991 7,991 7,991 7,991 1,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย