แพคเกจทัวร์
ทัวร์เวียดนามเหนือ เที่ยวสบาย สบาย ฮานอย ซาปา (Fansipan) 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (GT-HANFD02)

• ไฮไลท์..... ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า
1. เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน
2. เที่ยวชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ
3. เที่ยวชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปาไหลจากยอดเขาฟานซีปัน
4. เที่ยวชม ทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง
5. ขึ้นกระเช้าสัมผัสอากาศหนาวบนเทือกเขา ฟานซิปัน
6. เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม
7. ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย
8. FREE WIFI ON BUS

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-HANFD02180406 6 - 08 เม.ย. 2561 15,991 15,991 15,991 15,991 2,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย