แพคเกจทัวร์
ทัวร์เวียดนามเหนือ จัดเต็ม...ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (GT-HANFD01)

• ไฮไลท์..... ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า
1. เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน
2. เที่ยวชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ
3. เที่ยวชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปาไหลจากยอดเขาฟานซีปัน
4. เที่ยวชม ทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง
5. เที่ยวชม เมือง สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก”
6. ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”
7. ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก ที่ฮาลอง
8. ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย
9. FREE WIFI ON BUS

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-HANFD01180201 1 - 04 ก.พ. 2561 13,991 13,991 13,991 13,991 3,500
GT-HANFD01180322 22 - 25 มี.ค. 2561 12,991 12,991 12,991 12,991 3,500
GT-HANFD01180329 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561 12,991 12,991 12,991 12,991 3,500
GT-HANFD01180405 5 - 08 เม.ย. 2561 14,991 14,991 14,991 14,991 3,500
GT-HANFD01180413 13 - 16 เม.ย. 2561 16,900 16,900 16,900 16,900 3,500
GT-HANFD01180414 14 - 17 เม.ย. 2561 16,900 16,900 16,900 16,900 3,500
GT-HANFD01180419 19 - 22 เม.ย. 2561 12,991 12,991 12,991 12,991 3,500
GT-HANFD01180426 26 - 29 เม.ย. 2561 12,991 12,991 12,991 12,991 3,500
GT-HANFD01180510 10 - 13 พ.ค. 2561 14,991 14,991 14,991 14,991 3,500
GT-HANFD01180517 17 - 20 พ.ค. 2561 12,991 12,991 12,991 12,991 3,500
GT-HANFD01180526 26 - 29 พ.ค. 2561 14,991 14,991 14,991 14,991 3,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย