แพคเกจทัวร์
ทัวร์มาเลเซีย SUPERB SUPREME MALAYSIA 3 วัน 2 คืน สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ (MYSH05MH)

- สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์
- พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 *
- นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน
- ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู
- สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์
- สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
MYSH005MH180105 5 - 07 ม.ค. 2561 9,999 9,999 9,499 8,999 3,900
MYSH005MH180112 12 - 14 ม.ค. 2561 8,999 8,999 8,499 7,999 3,900
MYSH005MH180119 19 - 21 ม.ค. 2561 8,999 8,999 8,499 7,999 3,900
MYSH005MH180126 26 - 28 ม.ค. 2561 9,999 9,999 9,499 8,999 3,900
MYSH005MH180202 2 - 04 ก.พ. 2561 9,999 9,999 9,499 8,999 3,900
MYSH005MH180209 9 - 11 ก.พ. 2561 9,999 9,999 9,499 8,999 3,900
MYSH005MH180223 23 - 25 ก.พ. 2561 8,999 8,999 8,499 7,999 3,900
MYSH005MH180301 1 - 03 มี.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 3,900
MYSH005MH180302 2 - 04 มี.ค. 2561 10,999 10,999 10,499 9,999 3,900
MYSH005MH180309 9 - 11 มี.ค. 2561 9,999 9,999 9,499 8,999 3,900
MYSH005MH180310 10 - 12 มี.ค. 2561 8,999 8,999 8,499 7,999 3,900
MYSH005MH180316 16 - 18 มี.ค. 2561 9,999 9,999 9,499 8,999 3,900
MYSH005MH180317 17 - 19 มี.ค. 2561 9,999 9,999 9,499 8,999 3,900
MYSH005MH180323 23 - 25 มี.ค. 2561 9,999 9,999 9,499 8,999 3,900
MYSH005MH180324 24 - 26 มี.ค. 2561 9,999 9,999 9,499 8,999 3,900
MYSH005MH180330 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561 9,999 9,999 9,499 8,999 3,900
MYSH005MH180331 31 มี.ค. - 02 เม.ย. 2561 9,999 9,999 9,499 8,999 3,900
MYSH005MH180406 6 - 08 เม.ย. 2561 11,999 11,999 11,499 10,999 3,900
MYSH005MH180412 12 - 14 เม.ย. 2561 12,999 12,999 12,499 11,999 3,900
MYSH005MH180413 13 - 15 เม.ย. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 3,900
MYSH005MH180414 14 - 16 เม.ย. 2561 13,999 13,999 13,499 12,999 3,900
MYSH005MH180415 15 - 17 เม.ย. 2561 11,999 11,999 11,499 10,999 3,900
MYSH005MH180420 20 - 22 เม.ย. 2561 9,999 9,999 9,499 8,999 3,900
MYSH005MH180421 21 - 23 เม.ย. 2561 9,999 9,999 9,499 8,999 3,900
MYSH005MH180427 27 - 29 เม.ย. 2561 9,999 9,999 9,499 8,999 3,900
MYSH005MH180504 4 - 06 พ.ค. 2561 9,999 9,999 9,499 8,999 3,900
MYSH005MH180505 5 - 07 พ.ค. 2561 9,999 9,999 9,499 8,999 3,900
MYSH005MH180508 8 - 10 พ.ค. 2561 9,999 9,999 9,499 8,999 3,900
MYSH005MH180515 15 - 17 พ.ค. 2561 8,999 8,999 8,499 7,999 3,900
MYSH005MH180522 22 - 24 พ.ค. 2561 9,999 9,999 9,499 8,999 3,900
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย