แพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน ROMANCE TAIWAN 6 วัน 4 คืน สายการบินนกสกู๊ต (TPE04)

• ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
• นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง
• นั่งกระเช้าลอยฟ้า เยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า หรือ Formosan Aboriginal Culture
• สู่ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง หรือ Cingjing Fram “สวิตเซอร์แลนด์แดนไต้หวัน”
• Cingjing Skywalk (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง)
• สู่ อุทยานฯ อาลีซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวไร่ชาอาลีซานที่มีชื่อเสียงสลับกับภูเขาน้อยใหญ่อันสวยงาม
• ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
• เก็บภาพประทับใจกับ ตึกไทเป101 ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
TPE04180228 28 ก.พ. - 05 มี.ค. 2561 21,777 21,777 21,777 21,777 6,000
TPE04180301 1 - 06 มี.ค. 2561 21,777 21,777 21,777 21,777 6,000
TPE04180305 5 - 10 มี.ค. 2561 18,777 18,777 18,777 18,777 6,000
TPE04180320 20 - 25 มี.ค. 2561 19,777 19,777 19,777 19,777 6,000
TPE04180323 23 - 28 มี.ค. 2561 19,777 19,777 19,777 19,777 6,000
TPE04180327 27 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561 19,777 19,777 19,777 19,777 6,000
TPE04180403 3 - 08 เม.ย. 2561 21,777 21,777 21,777 21,777 7,000
TPE04180406 6 - 11 เม.ย. 2561 21,777 21,777 21,777 21,777 7,000
TPE04180410 10 - 15 เม.ย. 2561 28,777 28,777 28,777 28,777 8,000
TPE04180413 13 - 18 เม.ย. 2561 27,777 27,777 27,777 27,777 8,000
TPE04180420 20 - 25 เม.ย. 2561 20,777 20,777 20,777 20,777 6,000
TPE04180424 24 - 29 เม.ย. 2561 20,777 20,777 20,777 20,777 6,000
TPE04180427 27 เม.ย. - 02 พ.ค. 2561 22,777 22,777 22,777 22,777 7,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย