แพคเกจทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN BEST VALUE 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ท (TPE08)

• เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด
• สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวิ่นหวู่
• เพลิดเพลิน ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ตั้งอยู่ที่เมืองไถจง
• ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดี
• ชม พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ
• สู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมือง
• ชม อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน
• เก็บภาพประทับใจกับ ตึกไทเป101 ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
TPE08180501 1 - 05 พ.ค. 2561 16,777 16,777 16,777 16,777 5,500
TPE08180504 4 - 08 พ.ค. 2561 15,777 15,777 15,777 15,777 4,500
TPE08180508 8 - 12 พ.ค. 2561 15,777 15,777 15,777 15,777 4,500
TPE08180510 10 - 14 พ.ค. 2561 17,777 17,777 17,777 17,777 5,500
TPE08180512 12 - 16 พ.ค. 2561 17,777 17,777 17,777 17,777 5,500
TPE08180515 15 - 19 พ.ค. 2561 15,777 15,777 15,777 15,777 4,500
TPE08180519 19 - 23 พ.ค. 2561 15,777 15,777 15,777 15,777 4,500
TPE08180522 22 - 26 พ.ค. 2561 15,777 15,777 15,777 15,777 4,500
TPE08180524 24 - 28 พ.ค. 2561 15,777 15,777 15,777 15,777 4,500
TPE08180525 25 - 29 พ.ค. 2561 17,777 17,777 17,777 17,777 5,500
TPE08180526 26 - 30 พ.ค. 2561 17,777 17,777 17,777 17,777 5,500
TPE08180529 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 2561 16,777 16,777 16,777 16,777 5,500
TPE08180602 2 - 06 มิ.ย. 2561 15,777 15,777 15,777 15,777 4,500
TPE08180605 5 - 09 มิ.ย. 2561 15,777 15,777 15,777 15,777 4,500
TPE08180607 7 - 11 มิ.ย. 2561 16,777 16,777 16,777 16,777 4,500
TPE08180612 12 - 16 มิ.ย. 2561 15,777 15,777 15,777 15,777 4,500
TPE08180619 19 - 23 มิ.ย. 2561 15,777 15,777 15,777 15,777 4,500
TPE08180620 20 - 24 มิ.ย. 2561 16,777 16,777 16,777 16,777 4,500
TPE08180626 26 - 30 มิ.ย. 2561 15,777 15,777 15,777 15,777 4,500
TPE08180628 28 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2561 16,777 16,777 16,777 16,777 4,500
TPE08180703 3 - 07 ก.ค. 2561 14,777 14,777 14,777 14,777 4,500
TPE08180710 10 - 14 ก.ค. 2561 15,777 15,777 15,777 15,777 4,500
TPE08180717 17 - 21 ก.ค. 2561 15,777 15,777 15,777 15,777 4,500
TPE08180725 25 - 29 ก.ค. 2561 18,777 18,777 18,777 18,777 5,500
TPE08180726 26 - 30 ก.ค. 2561 18,777 18,777 18,777 18,777 5,500
TPE08180727 27 - 31 ก.ค. 2561 18,777 18,777 18,777 18,777 5,500
TPE08180804 4 - 08 ส.ค. 2561 14,777 14,777 14,777 14,777 4,500
TPE08180807 7 - 11 ส.ค. 2561 14,777 14,777 14,777 14,777 4,500
TPE08180809 9 - 13 ส.ค. 2561 18,777 18,777 18,777 18,777 5,500
TPE08180810 10 - 14 ส.ค. 2561 18,777 18,777 18,777 18,777 5,500
TPE08180818 18 - 22 ส.ค. 2561 15,777 15,777 15,777 15,777 4,500
TPE08180821 21 - 25 ส.ค. 2561 14,777 14,777 1,477 14,777 4,500
TPE08180825 25 - 29 ส.ค. 2561 15,777 15,777 15,777 15,777 4,500
TPE08180901 1 - 05 ก.ย. 2561 15,777 15,777 15,777 15,777 4,500
TPE08180908 8 - 12 ก.ย. 2561 15,777 15,777 15,777 15,777 4,500
TPE08180911 11 - 15 ก.ย. 2561 14,777 14,777 14,777 14,777 4,500
TPE08180915 15 - 19 ก.ย. 2561 15,777 15,777 15,777 15,777 4,500
TPE08180918 18 - 22 ก.ย. 2561 15,777 15,777 15,777 15,777 4,500
TPE08180925 25 - 29 ก.ย. 2561 15,777 15,777 15,777 15,777 4,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย