แพคเกจทัวร์
ทัวร์ยุโรป : อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน สายการบินเอมิเรตส์ (GOTVCE-EK005)

• นำท่านเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์ (Emirate Airline) อันสุดหรู
• นำท่านเที่ยวเกาะเวนิส (Venice) อันสุดแสนโรแมนติก
• ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์
• แวะเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม
• ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขา จุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป
• เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GOTVCE-EK005180130 30 ม.ค. - 06 ก.พ. 2561 59,900 59,900 59,900 59,900 8,500
GOTVCE-EK005180307 7 - 14 มี.ค. 2561 59,900 59,900 59,900 59,900 8,500
GOTVCE-EK005180319 19 - 26 มี.ค. 2561 59,900 59,900 59,900 59,900 8,500
GOTVCE-EK005180326 26 - 02 เม.ย. 2561 59,900 59,900 59,900 59,900 8,500
GOTVCE-EK005180328 28 มี.ค. - 04 เม.ย. 2561 59,900 59,900 59,900 59,900 8,500
GOTVCE-EK005180410 10 - 17 เม.ย. 2561 69,900 69,900 69,900 69,900 8,900
GOTVCE-EK005180411 11 - 18 เม.ย. 2561 69,900 69,900 69,900 69,900 8,900
GOTVCE-EK005180426 26 เม.ย. - 03 พ.ค. 2561 59,900 59,900 59,900 59,900 8,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย