แพคเกจทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : TOKYO STRONG STRONG 5 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (NRT10)

• สู่ วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว
• เพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด
• สู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค นำท่านเจาะลึกตามหาแหล่งนํ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ
• ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
• สนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น
• ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ใช้เวลาเพียง 3 นาทีถึงยอดเขา
• ช้อปปิ้งย่านดัง ย่านชินจุกุ
• อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
 

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
NRT10180201 1 - 05 ก.พ. 2561 27,900 27,900 27,900 27,900 8,000
NRT10180202 2 - 06 ก.พ. 2561 27,900 27,900 27,900 27,900 8,000
NRT10180203 3 - 07 ก.พ. 2561 26,900 26,900 26,900 26,900 8,000
NRT10180208 8 - 12 ก.พ. 2561 27,900 27,900 27,900 27,900 8,000
NRT10180209 9 - 13 ก.พ. 2561 27,900 27,900 27,900 27,900 8,000
NRT10180210 10 - 14 ก.พ. 2561 26,900 26,900 26,900 26,900 8,000
NRT10180213 13 - 17 ก.พ. 2561 26,900 26,900 26,900 26,900 8,000
NRT10180216 16 - 20 ก.พ. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 8,000
NRT10180217 17 - 21 ก.พ. 2561 28,900 28,900 28,900 28,900 8,000
NRT10180220 20 - 24 ก.พ. 2561 26,900 26,900 26,900 26,900 8,000
NRT10180221 21 - 25 ก.พ. 2561 27,900 27,900 27,900 27,900 8,000
NRT10180222 22 - 26 ก.พ. 2561 27,900 27,900 27,900 27,900 8,000
NRT10180223 23 - 27 ก.พ. 2561 27,900 27,900 27,900 27,900 8,000
NRT10180224 24 - 28 ก.พ. 2561 27,900 27,900 27,900 27,900 8,000
NRT10180301 1 - 05 มี.ค. 2561 29,900 29,900 29,900 29,900 8,000
NRT10180303 3 - 07 มี.ค. 2561 26,900 26,900 26,900 26,900 8,000
NRT10180308 8 - 12 มี.ค. 2561 27,900 27,900 27,900 27,900 8,000
NRT10180309 9 - 13 มี.ค. 2561 27,900 27,900 27,900 27,900 8,000
NRT10180313 13 - 17 มี.ค. 2561 26,900 26,900 26,900 26,900 8,000
NRT10180314 14 - 18 มี.ค. 2561 27,900 27,900 27,900 27,900 8,000
NRT10180315 15 - 19 มี.ค. 2561 27,900 27,900 27,900 27,900 8,000
NRT10180316 16 - 20 มี.ค. 2561 27,900 27,900 27,900 27,900 8,000
NRT10180317 17 - 21 มี.ค. 2561 26,900 26,900 26,900 26,900 8,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย