แพคเกจทัวร์
ทัวร์ตุรกี EASY FANTASTIC TURKEY 9 วัน 6 คืน สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TKGE-TK01)

• พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน 4-5 ดาว
• ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย สามารถซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนเพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงาม
• ชมความสวยงามของ ปามุคคาเล่ หรือ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองที่มีน้ำพุร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดิน
• ชมความยิ่งใหญ่ของ ม้าไม้จำลอง แห่งเมืองทรอย
• ชมโชว์ ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง
• ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
• ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช + วิหารเซนต์โซเฟีย + ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์
• พิเศษ!!! แถมฟรี พวงกุญแจที่ระลึก และชาแอปเปิ้ลชื่อดัง

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
TKGE-TK01180205 5 - 13 ก.พ. 2561 31,900 31,900 31,900 31,900 8,900
TKGE-TK01180226 26 ก.พ. - 06 มี.ค. 2561 32,900 32,900 32,900 32,900 8,900
TKGE-TK01180312 12 - 20 มี.ค. 2561 32,900 32,900 32,900 32,900 8,900
TKGE-TK01180326 26 มี.ค. - 03 เม.ย. 2561 31,900 31,900 31,900 31,900 8,900
TKGE-TK01180416 16 - 24 เม.ย. 2561 34,900 34,900 34,900 34,900 8,900
TKGE-TK01180423 23 เม.ย. - 01 พ.ค. 2561 34,900 34,900 34,900 34,900 8,900
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย