แพคเกจทัวร์
ทัวร์กัมพูชา BEST CAMBODIA 4 ดาว : กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (REP02FD)

• ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ
• ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี
• ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ
• นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
• อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม
• แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
REP02FD180303 3 - 05 มี.ค. 2561 11,900 11,900 11,500 10,900 3,000
REP02FD180310 10 - 12 มี.ค. 2561 11,900 11,900 11,500 10,900 3,000
REP02FD180317 17 - 19 มี.ค. 2561 11,900 11,900 11,500 10,900 3,000
REP02FD180406 6 - 08 เม.ย. 2561 13,900 13,900 13,500 12,900 3,000
REP02FD180413 13 - 15 เม.ย. 2561 13,900 13,900 13,500 12,900 3,000
REP02FD180421 21 - 23 เม.ย. 2561 11,900 11,900 11,500 10,900 3,000
REP02FD180428 28 - 30 เม.ย. 2561 11,900 11,900 11,500 10,900 3,000
REP02FD180505 5 - 07 พ.ค. 2561 11,900 11,900 11,500 10,900 3,000
REP02FD180518 18 - 20 พ.ค. 2561 11,900 11,900 11,500 10,900 3,000
REP02FD180525 25 - 27 พ.ค. 2561 11,900 11,900 11,500 10,900 3,000
REP02FD180602 2 - 04 มิ.ย. 2561 11,900 11,900 11,500 10,900 3,000
REP02FD180615 15 - 17 มิ.ย. 2561 11,900 11,900 11,500 10,900 3,000
REP02FD180630 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2561 11,900 11,900 11,500 10,900 3,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย