แพคเกจทัวร์

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-REP02FD)

• ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ
• ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี
• ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ
• นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
• อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม
• แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
BT-REP02FD190427 27 - 29 เม.ย. 2562 13,900 13,900 13,500 12,900 3,000
BT-REP02FD190504 4 - 06 พ.ค. 2562 13,900 13,900 13,500 12,900 3,000
BT-REP02FD190518 18 - 20 พ.ค. 2562 12,900 12,900 12,500 11,900 3,000
BT-REP02FD190525 25 - 27 พ.ค. 2562 12,900 12,900 12,500 11,900 3,000
BT-REP02FD190608 8 - 10 มิ.ย. 2562 12,900 12,900 12,500 11,900 3,000
BT-REP02FD190622 22 - 24 มิ.ย. 2562 12,900 12,900 12,500 11,900 3,000
BT-REP02FD190706 6 - 08 ก.ค. 2562 13,900 13,900 13,500 12,900 3,000
BT-REP02FD190720 20 - 22 ก.ค. 2562 12,900 12,900 12,500 11,900 3,000
BT-REP02FD190727 27 - 29 ก.ค. 2562 14,900 14,900 14,500 13,900 3,000
BT-REP02FD190810 10 - 12 ส.ค. 2562 14,900 14,900 14,500 13,900 3,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอ...