แพคเกจทัวร์

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-REP02FD)

• ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ
• ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี
• ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ
• นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
• อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม
• แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
BT-REP02FD190223 23 - 25 ก.พ. 2562 13,900 13,900 13,500 12,900 3,000
BT-REP02FD190302 2 - 04 มี.ค. 2562 13,900 13,900 13,500 12,900 3,000
BT-REP02FD190309 9 - 11 มี.ค. 2562 13,900 13,900 13,500 12,900 3,000
BT-REP02FD190316 16 - 18 มี.ค. 2562 13,900 13,900 13,500 12,900 3,000
BT-REP02FD190323 23 - 25 มี.ค. 2562 13,900 13,900 13,500 12,900 3,000
BT-REP02FD190330 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 2562 13,900 13,900 13,500 12,900 3,000
BT-REP02FD190406 6 - 08 เม.ย. 2562 14,900 14,900 14,500 13,900 3,000
BT-REP02FD190412 12 - 14 เม.ย. 2562 14,900 14,900 14,500 13,900 3,000
BT-REP02FD190413 13 - 15 เม.ย. 2562 14,900 14,900 14,500 13,900 3,000
BT-REP02FD190414 14 - 16 เม.ย. 2562 14,900 14,900 14,500 13,900 3,000
BT-REP02FD190427 27 - 29 เม.ย. 2562 13,900 13,900 13,500 12,900 3,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน สายกา... ทัวร์กัมพูชา ซัวซไดย กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 ว...