แพคเกจทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น 3 วัน 2 คืน สายการบินเอมิเรตส์ (GT-HKGEK01)


- ไฮไลท์ ทัวร์ ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น
1. ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
2. พร้อมชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show)
3. มาบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอหวู่ ซิตี้ สินค้าก๊อปปี้..!!!!
4. ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง.. วัดแชกงหมิวและแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์
5. อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ ถนนนาธาน , มาบุญครองเซินเจิ้น
6. เครื่องบินแอร์บัส A380 มีจอขนาดใหญ่
7. พิเศษ!! เป่าฮื้อ+ไวด์แดง 

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GT-HKGEK01180105 5 - 07 ม.ค. 2561 9,991 9,991 9,991 9,991 4,000
GT-HKGEK01180112 12 - 14 ม.ค. 2561 9,991 9,991 9,991 9,991 4,000
GT-HKGEK01180119 19 - 21 ม.ค. 2561 9,991 9,991 9,991 9,991 4,000
GT-HKGEK01180120 20 - 22 ม.ค. 2561 9,991 9,991 9,991 9,991 4,000
GT-HKGEK01180126 26 - 28 ม.ค. 2561 9,991 9,991 9,991 9,991 4,000
GT-HKGEK01180202 2 - 04 ก.พ. 2561 9,991 9,991 9,991 9,991 4,000
GT-HKGEK01180209 9 - 11 ก.พ. 2561 9,991 9,991 9,991 9,991 4,000
GT-HKGEK01180301 1 - 03 มี.ค. 2561 12,991 12,991 12,991 12,991 4,000
GT-HKGEK01180302 2 - 04 มี.ค. 2561 10,991 10,991 10,991 10,991 4,000
GT-HKGEK01180303 3 - 05 มี.ค. 2561 10,991 10,991 10,991 10,991 4,000
GT-HKGEK01180309 9 - 11 มี.ค. 2561 10,991 10,991 10,991 10,991 4,000
GT-HKGEK01180310 10 - 12 มี.ค. 2561 10,991 10,991 10,991 10,991 4,000
GT-HKGEK01180316 16 - 18 มี.ค. 2561 10,991 10,991 10,991 10,991 4,000
GT-HKGEK01180317 17 - 19 มี.ค. 2561 10,991 10,991 10,991 10,991 4,000
GT-HKGEK01180323 23 - 25 มี.ค. 2561 10,991 10,991 10,991 10,991 4,000
GT-HKGEK01180324 24 - 26 มี.ค. 2561 10,991 10,991 10,991 10,991 4,000
GT-HKGEK01180330 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561 10,991 10,991 10,991 10,991 4,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย