แพคเกจทัวร์
ทัวร์เวียดนามเหนือ : HALONG'S FLOATING 3 วัน 2 คืน สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (HAN10)

• บินเข้าทาง ไฮฟอง บินออกทาง ฮานอย ไม่ต้องนั่งรถย้อนกลับ!!
• ล่องเรืออ่าว ฮาลอง เบย์ เชิญท่านสัมผัสความงดงามและความสมบูรณ์แบบของอ่าวฮาลอง
• นั่งกระเช้า QUEEN CABLE CAR ซึ่งเป็นกระเช้า 2 ชั้นที่บรรจุคนได้กว่า 180 คน ข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมทิวทัศน์ที่แสนสวยงามของอ่าวฮาลองเบย์
• สู่ ถนน 36 สาย ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท
• ตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพ

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
HAN10180126 26 - 28 ม.ค. 2561 9,888 9,888 9,888 9,888 2,500
HAN10180202 2 - 04 ก.พ. 2561 9,888 9,888 9,888 9,888 2,500
HAN10180209 9 - 11 ก.พ. 2561 9,888 9,888 9,888 9,888 2,500
HAN10180223 23 - 25 ก.พ. 2561 10,888 10,888 10,888 10,888 2,500
HAN10180302 2 - 04 มี.ค. 2561 9,888 9,888 9,888 9,888 2,500
HAN10180309 9 - 11 มี.ค. 2561 9,888 9,888 9,888 9,888 2,500
HAN10180316 16 - 18 มี.ค. 2561 10,888 10,888 10,888 10,888 2,500
HAN10180323 23 - 25 มี.ค. 2561 10,888 10,888 10,888 10,888 2,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย