แพคเกจทัวร์
ทัวร์พม่า SUPER SHOCK : พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (BT-JT01SL)

• ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์
• ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
• นมัสการพระนอนตาหวาน
• สักการะพระหินอ่อน ณ วัดพระหินอ่อน
• สักการะ วัดหงาทัตยี
• อิ่มอร่อยเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + น้ำดื่ม + ผ้าเย็น

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
BT-JT01SL180820 20 - 20 ส.ค. 2561 4,999 4,999 4,999 4,999 1
BT-JT01SL180827 27 - 27 ส.ค. 2561 4,999 4,999 4,999 4,999 1
BT-JT01SL180903 3 - 03 ก.ย. 2561 4,999 4,999 4,999 4,999 1
BT-JT01SL180910 10 - 10 ก.ย. 2561 4,999 4,999 4,999 4,999 1
BT-JT01SL180917 17 - 17 ก.ย. 2561 4,999 4,999 4,999 4,999 1
BT-JT01SL180924 24 - 24 ก.ย. 2561 4,999 4,999 4,999 4,999 1
BT-JT01SL181001 1 - 01 ต.ค. 2561 4,999 4,999 4,999 4,999 1
BT-JT01SL181008 8 - 08 ต.ค. 2561 4,999 4,999 4,999 4,999 1
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย