แพคเกจทัวร์
ทัวร์เวียดนามเหนือ FANSIPAN IN LOVE 4 วัน 3 คืน สายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ (HAN09)

- ซื้อสินค้าบน ถนน 36 สาย ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท
- ชมการแสดง ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ
- ไป จัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส
- คารวะ สุสานโฮจิมินห์ (ปิดทุกวันจันทร์และศุกร์ เพื่อนำร่างลุงโฮไปอาบน้ำยาใหม่)
- ชม วัดเจดีย์เสาเดียว เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก
- สู่ หมู่บ้าน CAT CAT หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ
- สู่ SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา
- สู่ ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเช้าไฟฟ้า ไปยังยอดเขา
- ชม วัดเจิ่นกว๊อก ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ของชาวพุทธ

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
HAN09180427 27 - 30 เม.ย. 2561 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
HAN09180511 11 - 14 พ.ค. 2561 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
HAN09180526 26 - 29 พ.ค. 2561 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
HAN09180602 2 - 05 มิ.ย. 2561 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
HAN09180616 16 - 19 มิ.ย. 2561 12,888 12,888 12,888 12,888 3,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย