แพคเกจทัวร์

ทัวร์เวียดนามเหนือ FANSIPAN IN LOVE 4 วัน 3 คืน สายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ (HAN09)

- ซื้อสินค้าบน ถนน 36 สาย ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท
- ชมการแสดง ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ
- ไป จัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส
- คารวะ สุสานโฮจิมินห์ (ปิดทุกวันจันทร์และศุกร์ เพื่อนำร่างลุงโฮไปอาบน้ำยาใหม่)
- ชม วัดเจดีย์เสาเดียว เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก
- สู่ หมู่บ้าน CAT CAT หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ
- สู่ SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา
- สู่ ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเช้าไฟฟ้า ไปยังยอดเขา
- ชม วัดเจิ่นกว๊อก ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ของชาวพุทธ

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
HAN09181013 13 - 16 ต.ค. 2561 15,888 15,888 15,888 15,888 3,000
HAN09181020 20 - 23 ต.ค. 2561 15,888 15,888 15,888 15,888 3,000
HAN09181110 10 - 13 พ.ย. 2561 13,888 13,888 13,888 13,888 3,000
HAN09181117 17 - 20 พ.ย. 2561 13,888 13,888 13,888 13,888 3,000
HAN09181124 24 - 27 พ.ย. 2561 13,888 13,888 13,888 13,888 3,000
HAN09181202 2 - 05 ธ.ค. 2561 14,888 14,888 14,888 14,888 3,000
HAN09181208 8 - 11 ธ.ค. 2561 15,888 15,888 15,888 15,888 3,000
HAN09181229 29 ธ.ค. 2561 - 01 มิ.ย. 2562 19,888 19,888 19,888 19,888 4,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์เวียดนามเหนือ THE HIGHEST FANSIPAN 4 วัน 3 คืน สายการบิ... ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา FANSIPAN 4 วัน 3 คืน...